Steiner

Rudolf Steiner

*27. 2. 1861Kraljevec, Chorvatsko
30. 3. 1925Dornach, Švýcarsko
Hlavní obrázek
Biografie
Zakladatel hnutí Rudolf Steiner se narodil 27. února 1861 v Kraljevci na území Rakouského mocnářství, dnes Chorvatska, jako syn přednosty malé železniční stanice. Již v mládí v sobě objevil mimořádné psychické schopnosti, avšak studium zaměřil na matematiku a příbuzné obory. Od samého počátku byl výrazně ovlivněn filozofií W. Goetha, jehož díla vydával. Velký vliv na něj měla především dvě Goethova díla: Metamorfóza rostlin a Teorie barvy. Později, v osmdesátých letech, se přimkl k theosofickému hnutí. Doktorát filozofie získal na univerzitě v Rostocku r. 1891. Od r.1902 byl dokonce generálním sekretářem německé sekce theosofie a v roce 1904 vydal jedno ze svých základních děl: Theosophie. Později se Steiner, který se opíral o křesťanské učení, dostal do rozporu s theosofy a byl v roce 1912 vyloučen. Svou vlastní filozofii nazval antroposofií, moudrostí o člověku. V roce 1913 založil se svými příznivci Anthroposofickou společnost, jejíž základnou se stalo Goetheanum, stylové centrum v Dornachu ve Švýcarsku, vybudované podle jeho architektonických představ. Budova svou atmosférou návštěvníkům připomíná spíše chrám než školu nebo administrativní středisko. Bývá také označována jako Dům Slova. Později, v roce 1922, založili antroposofové i církev, Obec křesťanů, pro kterou vytvořil Steiner liturgii a rituály. Rudolf Steiner zemřel 30. března 1925.

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář