Jereb

Rok Jereb


Jereb in Budja Arhitekti

Kočenska 5, SI-1000 Lublaň
+386 1 422 03 62
+386 1 422 03 63
biro@jerebinbudja.si

Ravnikar Potokar arhitekturni biro

Rimska cesta 8, SI-1000
+386 (0) 1 422 47 40
+386 (0) 1 422 47 44
biro@ravnikar-potokar.si
Hlavní obrázek
Biografie
Diplomoval v roce 2002 na Fakultě architektury univerzity v Lublani. Následně pracoval v řadě ateliérů, přičemž nejdéle v Ravnikar Potokar arhitekti. Od roku 2007 provozuje s B.Budja vlastní ateliér Jereb in Budja arhitekti. Největší podíl práce v jejich ateliéru je věnován analýzám a rozborům zadání.

Realizace a projekty