Biografie
Vystudoval architekturu v roce 2000 u prof. M. Bonča na univerzitě v Lublani. Od promoce pracuje jako samostatný architekt. Mezi jeho nejznámější projekty patří lékárna v Mengeš (2003), rekonstrukce márnice (2004) a hřbitova v Mengeš (2007), ekonomická škola v Murske Sobote (2007) a tržnice v Mariboru (2008).

Realizace a projekty