Potokar

Robert Potokar

Hlavní obrázek
Biografie
V roce 1990 získal diplom na Fakultě architektury univerzity v Lublani. V roce 1994 složil autorizační zkoušky č. Projektanka 0735. Od roku 2006 je autorizovaným auditorem. Je členem Slovinské akademie věd a umění(ZAPS). Od 1999 je v redakční radě architektonického časopisu Piranesi. V květnu 2008 vydal se Špelou Kuhar arch. průvodce Lublaní.

Realizace a projekty