Burdett

Richard Burdett

Houghton Street, WC2A 2AE Londýn
020 7955 6865
r.burdett@lse.ac.uk
Hlavní obrázek
Biografie
Richard Burdett je architekt a urbanista narozený v Římě a působící v Londýně. Je současně profesorem architektury a urbanismu na London School of Economics (LSE) a architektonickým poradcem londýnského starosty. Jeho odborná znalost leží v pochopení spojnic mezi architekturou, urbanistickým návrhem a městskou společností. Pracuje na rozhraní urbanistické praxe, politikou a vědeckým průzkumem.
Burdett hrál klíčovou roli institucích, které v historii profilovaly a pěstovaly architekturu ve Velké Británii – The 9h Gallery, The Architecture Foundation, The LSE Cities Programme, The Mayor’s Architecture and Urbanism Unit a The UK Goverment’s Urban Task Force. Je poradcem řady veřejných a soukromých orbanizací vč. Tate Gallery, The BBC a NM Rothschilds.
Burdet byl kurátorem více než 40 výstav o současné architektuře a městech. Je pravidelným komentátorem v tisku i médiích.

Realizace a projekty