Biografie
1987-93 - studium architektury na RWTH v Cáchách (diplomový projekt u Wolfganga Döringa)

1990-93 - spolupracovník v kolínské kanceláři Gottfrieda Böhma a HPP Hentrich-Petschnigg & Partner v Düsseldorfu

1993-94 - pracoval v düsseldorfské kanceláři Ingenhofen, Overdiek, Petzinka & Partner
1994-2004 - spolupracovník v kanceláři Petera Kulky
1998 - vedoucí drážďanské kanceláře Petera Kulky
od 2004 - partner v drážďanské kanceláři Peter Kulka
od 2010 - člen Svazu německých architektů v Sasku

Realizace a projekty