Šenk

Peter Šenk


Studio Stratum

Kersnikova ulica 3, SI-1000 Lublaň
+386 (0)1 230 21 29
info@studiostratum.net
Hlavní obrázek
Biografie
V roce 1998 vystudoval architekturu na univerzitě v Lublani. Po řadě let práce v ateliéru Sadar Vuga Arhitekti se rozhodl pokračovat ve magisterskému studiu architektury na Berlage Institute v Rotterdamu a  doktorskému studiu filozofie a teorie vizuální kultury. Je spoluzakladatelem IPOP (nstitute for Policies of Space) a angažuje se v umělecko-sociální kritické platformě  FWC (First World Camp). Přednáší na Fakultě pozemního stavitelství univerzity v Mariboru. V roce 2003 založil v Lublani s Polonou Filipič vlastní arch. praxi Studio Stratum. Od roku 2003 spolupracuje s rotterdamskými školami Berlage Institute a Willem de Koonig Academy.

Realizace a projekty