Biografie
1998-2004 - štúdium na Fakulte architektúry STU, Bratislava
2000-01 - práca v štúdiu KFA
2002-03 - práca v ateliéri Igora Palča
2003-04 - práca v ateliéri ReSpect
2004-05 - práca v ateliéri Petra Moravčíka
od 2006 - OFFICE110 architekti

Realizace a projekty