Jensen-Klint

Peder Vilhelm Jensen-Klint

*21. 6. 1853Mineslyst, Dánsko
1. 12. 1930Kodaň, Dánsko
Hlavní obrázek
Biografie
Peder Vilhelm Jensen-Klint byl dánský architekt, designer, malíř a teoretik. Jeho nejznámějším dílem je Grundtvigův kostel v Kodani, který je příkladem expresionistické architektury ovlivněné gotickými tradicemi. V letech 1870-77 studoval na DTU (Den Polytekniske Læreanstalt) stavební inženýrství, kde mezi jeho učitele patřil také Johan Daniel Herholdt, který byl jedním z prvních protagonistů dánské architektury stavěné z režného zdiva. V roce 1878 byl přijat na Dánskou královskou akademii v Kodani, kde navštěvoval malbu, ale nedokončil. V letech 1889-97 pracoval jako asistent městského inženýra v Kodani. 1892-1916 vyučoval kresbu na Královské veterinární a zemědělské škole. 1890 si ke svému jménu připojil Klint. 1891 se vypravil do Itálie a 1910 navštívil Anglii. 1907 navrhl rodinný dům pro dánského skladatele Thorvalda Aagaarda provedený z režného zdiva a inspirovaný tradičními dánskými venkovskými usedlostmi. Jeho hlavním dílem je však luteránský Grundtvigův kostel, jehož dokončení se však nedočkal.

Realizace a projekty