Simon

Paul Ludwig Simon

*12. 1. 1771Berlín, Německo
14. 2. 1815Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Tajný vrchní stavební rada Paul Ludwig Simon byl německý architekt profesor na stavební akademii a ředitel stavebního úřadu pro Pomořansko a Prusko. Pochází z obchodnické rodiny francouzských Hugenotů, kteří na konci 17. století usadili v Berlíně. Od 1787 navštěvoval Simon berlínskou Akademii umění a současně získal místo na královském stavebním úřadě. Po dokončení studia na Akademii byl v roce 1797 jmenován stavebním inspektorem a také profesorem architektury na své alma mater a o rok později na nově založené Stavební akademii. Po smrti Friedricha Gilly zde převzal jeho předměty. V roce 1804 byl jmenován tajným stavebním radou a z časových důvodů musel pedagogickou aktivitu utlumit. Zemřel ve věku pouhých 44 na onemocnění jater. Jeho nejstarší syn Friedrich Louis Simon byl rovněž architektem.