Heim ml.

Paul Heim ml.

*1905 - Stuttgart, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
1923-28 - studium architektury na Vysoké škole technické ve Stuttgartu (učitelé Paul Schmitthenner, Paul Bonatz, Heinz Wetzel a Ernst Fiechter)
1925-26 - studentská praxe na stavebním úřadu v Esslingen
1928-29 - asistent na Ústavu stavebních konstrukcí Vysoké škole technické ve Stuttgartu
1929-30 - hlavní asistent na Ústavu stavebních dějin u prof. Ernsta Fiechtera na Vysoké škole technické ve Stuttgartu
1930-32 - příprava na zkoušku z pozemního stavitelství
1932 - složil státní zkoušku z pozemního stavitelství
od 1933 - samostatně činný architekt
1942-43 - společně s Erichem Löbellem pracovali pro Paula Schmitthennera na plánech Lauterburgu
1945 - přestěhoval se do Göttelfing u Freudenstadtu a společně s Hermannem Gablerem pracoval na obnově Freudenstadtu
1945-46 - byl mu odejmutý projekt přestavby Freudenstadtu a od té doby pracoval výhradně pro evangelickou církev
1950-67 - vyučoval na Vysoké škole technické ve Stuttgartu
1968-80 - působil jako samostatně činný architekt