March

Otto March

*7. 10. 1845 - Berlín, Německo
1. 4. 1913 - Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Otto March byl synem Ernsta Marche, továrníka s keramickým výrobky, který se během 19. století proslavil v Berlíně svými keramickými dekoracemi staveb. Studoval na královské pruské stavební akademii v Berlíně a později ve Vídni. Mezi jeho učitele patřil Heinrich Strack a Heinrich Ferstl. V roce 1878 absolvoval státní zkoušky na vládního stavitele.
1888 nashromáždil během své cesty po Anglii důležité dojmy. S obdivem hleděl především na anglické venkovské domy, jejichž pokroková architektura ho ovlivnila v jeho další tvorbě.
1889 se oženil s dcerou zámožného kolínského průmyslníka.
1892 byla podle jeho plánů postavena velice nákladná novorenesanční vila v Radebeul, která byla později pojmenována jako Kohlmannova vila.
Od roku 1899 byl členem berlínské Akademie stavebnictví, od roku 1907 patřil do Výboru velkého Berlína a od roku 1912 byl členem senátu Akademie umění. Z jeho podnětů v těchto funkcích vzešla iniciativa včasného urbanistického plánování Velké berlínské obce.
Podle jeho plánů byl v letech 1901-03 postaven Americký kostel na Nollendorfplatz v Berlíně (během druhé světové války zničen), jakož i 1912-13 Německý stadion, který byl předchůdcem berlínského Olympijského stadionu. Byl autorem mnoha obytných a obchodních domů, venkovských sídel pro velkoměšťáky a evangelických kostelů v Berlíně a po celém Německu. Jako ředitel společnosti Landhaus-Baugeselschaft Pankow byl také zároveň stavebním podnikatelem. Získal řadu poct a vyznamenání, mezi nimiž byl i titul „tajný stavební rada“ s čestný doktorát (Dr.-Ing. E.h.).
Jeho synové Werner March a Walter March byli rovněž architekti, kteří byli později zodpovědní za výstavbu Německého sportovního fóra, olympijské vesnice a olympijského stadionu v Berlíně.