Kuča

Otakar Kuča

*13. 10. 1927Ostrava, Česká republika
22. 12. 2018Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Architekt, designér, urbanista, krajinář a pedagog Otakar Kuča vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 1953 a ještě následující rok zde působil jako asistent Oldřicha Stefana. Následující tři roky byl zapsán u prof. Zdeňka Wirtha na postgraduálním studiu teorie a vývoje krajinářské architektury. Akademickou dráhu ale opustil a v letech 1957 až 1965 pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Praze, kde se specializoval na sadové úpravy. Již od roku 1958 spolupracoval s týmem architektů Jiří Albrecht – Jiří Kadeřábek – Karel Prager na řadě soutěžních projektů. Kandidaturu technických věd pro obor krajinářská architektura získal na ČVUT v roce 1965. V komplikovaném období po Pražském jaru byl Kuča vyloučen ze Svazu architektů a v roce 1968 raději odešel na Technickou univerzitu do Berlína, kde získal docenturu a o pět let později také doktorát. V roce 1973 se vrátil a přešel do Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚPRPMO) v Praze, kde pracoval jako projektant až do roku 1992. Sedmdesátá a osmdesátá byla pro architekta nejbohatší na projekty i realizace zahrad, parků a další veřejných prostranství. Od roku 1973 do roku 1986 působil jako externí pedagog na Škole architektury AVU a navázal na pedagogickou činnost Ladislava Žáka, který v roce 1973 zemřel. Od roku 1990 Otakar Kuča opět externě působil na AVU a vyučoval také na UMPRUM i ČVUT v Praze. Od roku 1992 působil jako samostatný architekt a designér. Architekt byl také členem Velké rady IFLA – Mezinárodní federace architektů krajinářů.
Otakar Kuča patří k předním osobnostem české krajinářské, parkové a zahradní architektury. Teoreticky byl činný především v 60. letech, později se více zaměřoval na praxi obnovy historických zahrad a parků, projektoval ale také nové parky, sady a veřejná prostranství. Pozoruhodná je především architektova celoživotní snaha kultivovat, chránit a harmonizovat přírodní a kulturní prostředí.
Jan Dostalík
Výběr z projektů a realizací
Zámecké zahrady, Praha-Holešov (1955-60)
Návrhy teras Národního divadla; s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, K. Pragerem (1958)
Návrh náměstí s fontánami u Torontské radnice; s J. Albrechtem, J. Kadeřábkem, K. Pragerem (1958)
Kajetánská zahrada, Praha (1965-70)
Rajská zahrada na výstavě Sny a skutečnost; s J. Kolářem (1966)
Skleněná řeka na EXPO 70 v Ósace; s F. Cubrtem a S. Libenským (1968-70)
Park Přátelství, Praha 9-Prosek (projekt 1968, realizace 1974-76, rekonstrukce a obnova od 2006)
Parter stanice metra Malostranská, Praha; s arch. Z. Drobným (1972-78)
Ústřední promenáda v Mariánských Lázních (1976)
Generel Trojské kotliny pro mezinárodní zahradní výstavu – nerealizováno; s J. Šrámkem (1976)
Voršilská zahrada v Praze; se S. Hanzíkem a P. Kupkou (1980-83)
Dialog, Voršilská zahrada v Praze; se S. Hanzíkem (1981-1983)
Dívčí torzo a reliéfy památníku V. Skalníka, Mariánské Lázně; s V. Eiblem (1981-83)
Zpívající fontána v Mariánských Lázních; s. P. Mikšíkem a P. Janečkem (1982-86)
Paridův soud, Troja v Praze; se S. Hanzíkem (1987-89)
Františkánská zahrada (studie 1984), Praha, renovace; se S. Hanzíkem, J. Klimešem, P. Císařovským (1989-92)
Kratochvíle, zámek (1980-92)
Premonstrátský klášter na Strahově, Praha (1992)
Městský parter, Jindřichův Hradec (1992)

Výběr z textů
KUČA, O. – HOLOVSKÝ, M. Stromy blíž k lidem. Domov, 1960, roč. 1, č. 6, s. 25-26.
KUČA, O. Obytná zahrada. Domov, 1960, roč. 1, č. 3, s. 9-16.
KUČA, O. Příroda v soudobé architektuře. Architektura ČSSR, 1960, roč. 19, s. 17-38 a 312-324.
KUČA, O. Krajina, park, zahrada. In HONZÍK, K. Věci kolem nás. Praha: Mladá fronta, 1961.
KUČA, O. Modré zahrady. Domov, 1963, roč. 4, č. 2, s. 16-23.
KUČA, O. – SEMRÁD, S. O přírodních faktorech v architektuře a výstavbě (rozhovor). Československý architekt, 25. 1. 1964, roč. 9, s. 3.
KUČA, O. Rekreace, ochrana a tvorba krajiny. Z diskusního příspěvku na II. sjezdu SAČSSR. Československý architekt, 25. 5. 1964, roč. 9, s. 4.
KUČA, O. Krajina a přírodní prvky v životním prostředí. Praha: VÚVA, 1964.
KUČA, O. Zabydlené město. Domov, 1964, roč. 5, č. 6, s. 15-21.
KUČA, O. Klíč k vnějšímu obytnému prostředí. Architektura ČSSR, 1965, roč. 24, s. 659-667.
KUČA, O. Zahrady a parky v českých zemích. Architektura, 1966, roč. 25, s. 633-641.
KUČA, O. Výstava „Zahrady Pražského hradu“. Architektura, 1967, roč. 26, s. 602-.
KUČA, O. Kapitoly z vývoje krajinářské architektury. Architektura ČSR, 1970, roč. 29, s. 109-117.
KUČA, O. Zur Entwicklung der europäischen Park und Gartenlandschaft. Berlin: Nákl. vl., 1974, 100 s., obr. příl.
KUČA, O. Krajinářská architektura. In BAŠE, M. et al. Česká architektura 1945-1995. Praha: Obec architektů, c1995, s. 131-137.
KUČA, O. Park přátelství – geneze a další osudy. Zahrada-Park-Krajina, 2010, č. 2. Dostupné zde.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968 (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 139-141, 249-250.
HORSKÝ, J. Profil. Otakar Kuča. Architekt, 2004, č. 4, s. 44-47.
KOTALÍK, J. T. – KUČA, O. – MONNIEZ, C. Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landscape - Architecture – Design. Praha: Obec architektů, 2000.
KOTALÍK, J. T. – ZATLOUKAL, J. – ZEMÁNEK, J. Otakar Kuča: Krajina - architektura - design II / Landscape - Architecture – Design II. Praha: Mánes, Association of Czech Artists, 2011.
MALÝ, Z. – MALÁ, A. (eds.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2001.  Kon – Ky. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 394. s. 253-254