Starý

Oldřich Starý

*15. 3. 1884Praha, Česká republika
3. 1. 1971Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 15. 3. 1884 v Praze. Studium architektury na české technice v Praze (1906-12, u J. Schulze a J. Kouly). V letech 1912-18 profesorem na průmyslové škole stavební v Plzni. Od r. 1919 profesorem vyšší průmyslové školy stavební v Praze, od roku 1929 přednostou stavebního odboru v Praze. Dlouholetý předseda Klubu architektů a Svazu čs. díla, zakladatel časopisu Stavba. Projektuje a realizuje řadu funkcionalistických budov, zejména rodinných domků. Od roku 1939 rediguje časopis Architektura ČSR v různých dobových mutacích nepřetržitě až do své smrti. Za války předčasně penzionován, v roce 1944 souborná výstava k jeho šedesátinám v síni ARS v Praze. Roku 1945 jmenován profesorem (v l. 1951-52 děkanem) fakulty architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, v letech 1949-50 rektorem ČVUT. Roku 1949 získává čestný doktorát, v letech 1954 a 1964 Řád republiky. Od r. 1966, kdy odchází do důchodu, stále spolupracuje s fakultou architektury ČVUT. Umírá 3. 11. 1971 v Praze.
Oldřich Starý se nejprve proslavil realizacemi funkcionalistických rodinných domků v letech 1927-34 a zejména kultivovaným Domem uměleckého průmyslu v Praze na Národní třídě. Poté se však soustředil na architektonickou činnost osvětovou, pedagogickou a historiografickou. Má velké zásluhy na rozvoji českých architektonických spolků a svazů. V první polovině 50. let propagoval v architektuře historizující "socialistický realismus" podle sovětského vzoru. Svými stavbami a svou neúnavnou organizační, pedagogickou a publikační prací se významně podílel na úspěších i dílčích omylech české architektury své doby.
Ing. arch. Kamil Dvořák, DrSc.
Hlavní díla:
•    administrativní budova a otevřená hala dolů na železnou rudu v Ejpovicích (1916),
•    administrativní budova, dílny, kovárna a kompresorovna vápencových lomů v Srbsku u Berouna (1916-17),
•    kolonie družstevních rodinných domků v Blatné (1921-22),
•    obytný dům družstva českých profesorů v Praze-Dejvicích, Václavkova ul. (1922-23),
•    4 městské obytné domy v Kladně (1925),
•    vzorový rodinný montovaný dům na Výstavě soudobé kultury v Brně, postavený za 1 měsíc (1928),
•    rodinné domky v Praze-Braníku (1925), v Praze-Dejvicích, Na pískách (1930), v Praze-Podolí, Na Zlatnici (1931), v Praze-Troji, v Dobřichovicích, v Chrastu, v Sedlici, v Jabkenicích,
•    4 vily v kolonii Baba v Praze-Dejvicích, a to v ul. Na Babě 7, Průhledová 2, Na ostrohu 22 a 28 (1931-32),
•    Dům uměleckého průmyslu v Praze, Národní tř. 38 vč. haly s posuvnou střechou, jedna z nejkvalitnějších funkcionalistických budov v Praze (1934-35).

Publikace:
•    Rodinný byt (1928),
•    Architektura a stavebnictví ve 20. století (1933),
•    Československá architektura od nejstarší doby po současnost (1962, 1965 - s kolektivem spoluautorů).

Literatura:

- podrobné články k výročím O. Starého v Architektuře ČSR č. 4/1954 (J. Štursa, M. Benešová) a v Architektuře ČSR č. 3/1984 (J. Štursa aj.).