Liska

Oldřich Liska

*17. 4. 1881 - Kamhajk u Kolína, Česká republika
8. 12. 1959 - Brno, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Oldřich Liska se narodil 17. 4. 1881 v Kamhajku u Kolína. Roku 1899 se vyučil ve Společenstvu stavebních a výtvarných řemesel v Praze zedníkem a později pokračoval ve studiu na Státní průmyslové škole v Praze. Roku 1901 odešel studovat na Uměleckoprůmyslovou školu do Drážďan k profesoru W. Meyerovi. Praxe v oboru se mu dostalo v letech 1897 - 1902 u pražské stavební firmy Matěje Blechy. Po vykonání vojenské služby roku 1905 krátce praktikoval v Poličce u stavební firmy Niklíček, avšak následujícího roku se vrátil zpět do Drážďan, kde se krátce stal projektantem v atelieru H. Watzlavika. Drážďanská a pozdější mnichovská perioda i celá tehdejší německá architektura na Lisku zpočátku silně zapůsobily. Právě při svém mnichovském pobytu se Oldřich Liska pravděpodobně seznámil s architektem Ladislavem Skřivánkem, v jehož vídeňském atelieru roku 1908 působil. Následujícího roku se jako projektant stavební firmy Josefa Jihlavce dostal do Hradce Králové, kde krátce spolupracoval s architektem Vladímírem Fultnerem, pozdějším stoupencem kubistické architektury. V letech 1910-1914 byl spolumajitelem projekční kanceláře Fňouk-stavitel & Liska-architekt. V poválečných letech byl vedoucím projektantem královéhradecké Stavební společnosti a zaměstnancem městské Technické kanceláře. Touha projektovat vlastní architekturu dovedla O. Lisku k rozhodnutí založit si vlastní atelier, který se v rozmezí 1921 - 1950 stal jednou z nejvýznamnějších projekčních kanceláři v severovýchodních Čechách. Po druhé světové válce opustil architekt město a odešel do válkou zničené Opavy, aby se podílel na její obnově, nejdříve jako privátní projektant, a po únorovém převratu jako zaměstnanec Stavoprojektu. Oldřich Liska zemřel dne 8. 12. 1959 v Brně.

> realizace a další informace naleznete v Královéhradecký architekt a urbanista Oldřich Liska

0 komentářů
přidat komentář