Nobuo Araki/The Archetype

*1997, Tokio, Japonsko
Shibuzahomes 523 2-1, Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokio
+81 3 5456 9031

+81 3 5456 9032
info@actp.co.jp


Araki

Nobuo Araki

*1967,
hlavní architekt


Hlavní obrázek
PROTECT bldg, Tokyo, 1999

SOPH. TOKYO, Tokyo, 1999

F.C.R.B.Stadium Project, Tokyo, 2004

STUSSY SHIBUYA, Tokyo, 2005

SAMURAI NISHIAZABU, Kashiwa Sato’s Office, Tokyo, 2005

Kaikai Kiki MOTOAZABU, Takashi Murakami’s Studio/Gallery, Tokyo, 2006

NSW STORE, NIKE sports wear Shop, Tokyo, 2008

YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD, Tokyo head quarters, Tokyo, 2008