Zdroj
Galerie Jaroslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
04.04.2024 12:15
Praha

Staré Město

Jan Trejbal


zpět na článek
4 komentáře
děs a hrůza
Karel Doležel
| 07.04.24 12:42
to je šílené, kam upadla Fragnerka poté, co ji již neřídí Dan Merta...naprosto děsivé, ubohé nic, zaprodáno neschopným všeumělům, kteří netuší, co je galerie architektury...ostuda obou měst, nová doba...aktivisté vyhazují architekty... je mi z toho špatně, Dane ať se daří.
souhlas Kódle
Petr Velička
| 07.04.24 05:59
Rozmělňování a devalvace nejen krajinářské architektury ve veřejném prostoru ve prospěch anonymních rádoby participativních procesů. Podstata tvůrčí architektury je nahrazována nicneříkajícím plánováním, technokraticko - byrokratickými procesy a multidispiplinárním zaklínadlem, kde business zájmy jsou o míli napřed před zájmem veřejným. Vše placeno z dotačních peněz, o kterých rozhodují zaměstnanci nově vzrostlého aparátu, který ve větší míře sám tyto prostředky polyká. Bez dotací nepostavíš nic, což by nebylo tak hrozné pokud by vše nehrálo v lehkém tónu "Pane pojďte si hrát" a když nebudeš držet jazyk za zuby a nedostaneš se skrz několik kontrolních koleček poškodíš klienta, protože na dotaci nemáš právní nárok. Bohužel akademické prostředí a jeho křížení s obchodními zájmy na tom má nemalý podíl. Dotace a nastavení, jen jako prostředky celou mašinérii udržet v chodu a mít téměř nulovou nezaměstnanost a zodpovědnost. Nedalo mi to, asi jsem rozrušen tím Slovenskem a skutečností, že za dva roky to tu máme v tmavě modrém. Ať se daří Kódle i Dane.
Reakce na pana Veličku a Doležela
Jan Trejbal
| 11.04.24 09:05
Vážený pane Doležel a pane Veličko,
dovolte mě, abych Vás touto formou oslovil NE jako bezvýhradný zastánce současného kurátorského konceptu Galerie Jaroslava Fragnera, ale jako autor koncepce jedné konkrétní akce. Především bych Vás rád pozval na kterýkoli termín, který bude pro Vás přijatelný (vše přehledně na www.publicspacelab.cz) a kde můžeme v normální diskuzi potvrdit, nebo naopak vyvrátit Vaše obavy, které máte nejen z rozmělňování a devalvace architektury.
Protože jste, pane Veličko, byl zde dostatečně konkrétní v kritice, dovolím si také zde stručně zareagovat:
Participativní procesy
Demokratizace rozhodování: Participativní procesy mají za cíl demokratizovat rozhodovací procesy tím, že zapojují občany a zájemce do plánování a rozvoje veřejného prostoru. Ačkoliv mohou být některé z těchto procesů vnímány jako "anonymní" či "nicneříkající", jejich cílem je poskytnout platformu pro širší spektrum hlasů, což by mělo opravdu vést k rozhodnutím, která lépe reflektují potřeby a přání komunity.
Komplexita moderních projektů: Současné projekty veřejného prostoru jsou často mnohem komplexnější, než tomu bylo v minulosti, což skutečně vyžaduje multidisciplinární přístup. Zapojení odborníků z různých oborů může pomoci zajistit, že projekty budou nejen udržitelné, ale i funkční a bezpečné pro všechny uživatele.
Dotace a financování
Podpora inovací a kvality: Dotace a jiné formy veřejného financování mohou poskytnout prostředky pro projekty, které by jinak nebyly realizovatelné. To může zahrnovat také inovativní design, využití udržitelných materiálů, nebo zahrnutí veřejných služeb, které by byly v komerčním modelu jinak přehlíženy.
Řízení rizik: Systémy dotací a přidělování veřejných prostředků může pomoci rozložit rizika spojená s velkými projekty mezi širší spektrum aktérů, což potenciálně zvyšuje šance na úspěch a snižuje finanční zátěž pro jednotlivé subjekty.
Závěrem
Ačkoliv vaše obavy o devalvaci krajinářské architektury a přílišnou byrokratizaci jsou jistě na místě, je důležité také vzít v potaz, že moderní přístupy k plánování a financování veřejných prostorů mají své dlouhodobé důvody a v ideálním případě by mělo dojít k vyvážení mezi participací, multidisciplinárním přístupem a zachováním kvality, ale i kreativity.

ad GJF
...
| 12.04.24 12:05
Dan Merta sice dělal zpravidla jednoduché prezentační výstavy jednoho ateliéru nebo tématu, nicméně držel formální úroveň. Současný design interiéru, výstav i plakátů však působí natolik samodomo, že profesionály*ky odradí a širší veřejnost spíše utvrdí v dojmu, že architekty*ky nepotřebuje...
Přidat nový komentář
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.
Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve výjimečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.