Cena archiwebu 2006: Martin Rajniš

Vložil
Jan Kratochvíl
13.12.2006 22:40
Architekt Martin Rajniš (1944) se plaví v teplém proudu české architektury takřka od absolvování vysoké školy (1969). Během postgraduálního studia na AVU (1972) pracoval v letech tuhé normalizace v libereckém SIALu pod vedením nestora české architektury 2. poloviny 20. stol. - Karla Hubáčka. Pravděpodobně toto školení zapříčinilo jeho velký zájem o technickou stránku staveb, která byla typická pro "mašinistický" SIAL. Nejvýraznější stavbou jeho působení v SIALu je bezesporu Obchodní dům Máj na Národní třídě. Zábleskem v dobách temna byla jistě realizace expozice na Expu 86 "Dějiny dopravy". Po sametové revoluci působil Martin Rajniš na pražské VŠUP (1990-97) a rozvinul v 90. letech velmi úspěšnou dráhu D.A.Studia. Po jeho samovolném rozpadu založil nejprve kancelář H.R.A. a následně E-M.R.A.K. Předmětem jeho hlavního zájmu se stal vývoj a realizace konstrukčního systému SSBS.
Redakce archiwebu spatřuje v osobnosti Martina Rajniše velmi výrazný impuls na domácí scénu. Rajniš je ledoborcem brázdícím zamrzající vody českého stavebnictví. Zvyšující se počet regulativů, normativů a subjektivních rozmarů v českém stavebnictví dostal v podobě Rajnišových domů pohlavek a snad se nad sebou zamyslí. Rajniš použil nejlepší možný nástroj - architekturu. Svou tvorbou inspiruje nejmladší generaci a apeluje na nesetrvávání ve stereotypu. Poněvadž pokládáme domy architekta Martina Rajniše za nejzajímavější příspěvek do současné diskuse o moderní architektuře v ČR, udělujeme mu letošní Cenu archiwebu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články