Archicustica - projekt Offcity pro 13. Bienále architektury v Benátkách

Zdroj
OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
29.08.2012 11:50
Pardubický projekt Offcity je součástí kurátorského výběru architekta Jána Perneckého, autora vítězné koncepce na realizaci expozice v Pavilonu České a Slovenské republiky na prestižní mezinárodní přehlídce 13. Bienále architektury v Benátkách 2012. Ta bude veřejnosti otevřena 29. srpna a potrvá až do 25. listopadu 2012.

Projekt Asking Architecture se stal v březnu letošního roku vítězným návrhem na realizaci expozice v Pavilonu České a Slovenské republiky na prestižní mezinárodní přehlídce 13. Bienále architektury v Benátkách. Autorem návrhu vítězné expozice je sdružení rese arch, které projekt realizuje pod vedením architekta Jána Perneckého ve spolupráci s národními institucemi (Slovenská národná galerie, Ministerstva kultury SR a ČR) a dalšími nezávislými organizacemi.

Československý pavilon obsahuje společnou expozici těchto autorů a skupin:
Offcity (CZ), 4AM fórum pro architekturu a média (CZ), 13m3 (SK), Anna Cséfalvay (SK), Atrakt Art (SK), Banská St a nica / Štokovec (SK), Bunka pre súčasnú kultúru (SK), Tomáš Džadoň (SK, CZ), H3T architekti (CZ), Marek Kvetán (SK), Pavlína Morháčová (SK), Nástupište 1-12 (SK), PBlog (SK), rese arch (SK), Kateřina Šedá (CZ), urbanflow (SK, AT), Východné pobrežie (SK), Záhrada (SK), Stanica Žilina-Záriečie (SK).

Ján Pernecký o projektu Asking Architecture:

"Stále více nezávislých projektů na Slovensku a v Čechách pracují s architekturou jako s médiem umění, kultury, kulturnosti, kultivace vědy nebo společnosti. Autoři těchto projektů často nejsou architekti, nepatří do jedné generace ani komunity, své médium ani nutně nenazývají architekturou. Nemají ambice stanovovat řešení, nahrazovat nevyhovující vyhovujícím anebo optimalizovat. Hledají, ptají se, problematizují, polemizují, analyzují a zažívají. Jejich výstupy jsou různé – textové, vizuální, zvukové, interaktivní, často kombinují vše výše zmíněné.

Podněty k takovým přístupům nepřicházejí jako soukromé, veřejné ani společenské objednávky. Motivací je velké osobní odhodlání – až nutkavá potřeba objevovat, rozkládat a hrát si s urbanitou a architekturou. Jen přirozeným důsledkem je pak fakt, že tyto aktivity mají alternativní, dobrovolnické a nakonec i společenské / sociální formy. Institucionalizace školou, vědeckou organizací či soukromou praxí by totiž neumožnila natolik svobodný přístup. Právě proto mají tyto aktivity blíže k umění a kultuře, než ke konvenční architektuře. Třebaže architekti jsou častou jejich součástí, nekonají jako architekti. Je to nenápadný a postupný posun v chápaní roli architekta.

Právě takovéto projekty budou katalyzátorem našeho dialogu s aktuálním architektonickým světem, budou úvodním oslovením, první větou při seznamování. Čekáme upřímné a otevřené reakce, zpětnou vazbu, inspirativí a podnětné komentáře. Souhlas není nutný, nejsou nutné ani odpovědi na položené otázky, důležitá je kontinuita našich úvah.“

Archicustica

Pardubická iniciativa Offcity je v expozici zastoupena zvukovou instalací nazvanou Archicustica. Jedná se o projekt, který vznikl speciálně pro 13. Bienále architektury v Benátkách, avšak s motem v projektu pokračovat i nadále.

"Archicustica je cesta výzkumu/experimentu založeném na 3D zvukovém mapování prostoru města. Jejím cílem není pasivní záznam zvuku, avšak osobní zkušenost z prostoru. Archicustica hledá vrstvu, která v mapách zcela chybí, pokouší se zachytit genius loci, intimní každodennost i jedinečnost okamžiku. Archicustica je důvod vědomě naslouchat městu.
Zvuk, vzdálené ruchy města, hovory lidí, vítr, odkrývají naší existenci v daleko širších, míjejících se souvislostech, které vizuální záznam vyřezávající okna do skutečnosti nemůže postihnout. Specifická zvuková prostředí v nás bezděky vyvolávají různé emoce, vzpomínky i představy o naší přítomnosti – součásti nehmotné struktury města, která nás velmi zajímá."

Součástí instalace v Pavilonu České a Slovenské republiky v Benátkách je šest zvukových nahrávek - šest subjektivních vjemů, šest pocitů šesti osob, členů realizačního týmu projektu Offcity. Nahrávky jsou pořízeny tzv. binaurálními mikrofony, mikrofony, jež se  umísťují do obou uší, aby nahrávka byla co nejblíže tomu, co normálně slyšíme.

"Máme dvě oči, abychom viděli prostorově, a máme dvě uši, abychom slyšeli prostorově. Náš záznam je plynutí prostoru v čase."

Prostřednictvím instalace Archicustica budou moci návštěvníci benátského bienále alespoň částečně spoluprožít vybraná místa/lokality/situace/procesy v Pardubicích, a to způsobem, jaký jim nemůže zprostředkovat žádný průvodce či mapa.

Prezentace projektu Offcity v rámci 13. Bienále architektury v Benátkách bude zároveň veřejnosti postupně představena prostřednictvím webových stránek www.offcity.cz.
0 komentářů
přidat komentář