Před 40 lety zemřel německý architekt Walter Gropius

Vložil
ČTK
04.07.2009 10:35
USA

Boston

Walter Gropius

Boston - Ve věku 86 let zemřel 5. července 1969 světoznámý německý architekt, urbanista a teoretik architektury Walter Gropius. Jeden z nejvýznamnějších novátorů v architektuře 20. století a přední představitel funkcionalismu, narozený 18. května 1883 v Berlíně, skonal ve Spojených státech, kde žil od druhé poloviny 30. let.
    Základními principy jeho staveb byla věcnost a funkčnost, dodržování stroze geometrických tvarů a odmítání jakéhokoliv ornamentálního členění stavby. V roce 1919 inicioval založení umělecko-průmyslové školy Bauhaus a stanul v jejím čele jako její první ředitel. Bauhaus usiloval o sdružování výtvarného umění a uměleckých řemesel pod vedením architektury a záhy se stal centrem výtvarné avantgardy meziválečné Evropy. V roce 1928 se Gropius kvůli únavě z náročné organizační činnosti a kvůli neustálým útokům na svou osobu jeho vedení vzdal, ze školy odešel a působil jako samostatný architekt.
    Po nástupu nacistů k moci emigroval v roce 1934 do Anglie a o tři roky později přijal profesuru na americké Harvardově univerzitě. Tam modernizoval a reorganizoval tradiční výuku a rovněž se zasloužil o šíření funkcionalismu do konzervativních Spojených států. K nejvýznamnějším dílům tohoto renomovaného architekta patří například budova Bauhausu v Desavě, Fagusova továrna v Alfeldu u Hannoveru, sídliště Törten u Desavy, škola v Impingtonu nebo budova PanAm v New Yorku. Jeho rozsáhlá umělecká tvorba zahrnuje též návrhy užitných předmětů - židlí, lamp, textilií a keramiky.

Vlastní dům v Lincolnu, Massachusetts (1938)
0 komentářů
přidat komentář