Vizuální smog - pozvánka na výstavu pod širým nebem

Zdroj
Yvona Kovářová, Pěstuj prostor z. s.
Vložil
Tisková zpráva
01.06.2021 10:10
Plzeň

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o vizuálním smogu (ale báli jste se podívat)

Jedním z projektů, kterými spolek Pěstuj prostor a iniciativa Vizuální smog v Plzni veřejnosti letos přiblíží stále silněji rezonující téma vizuálního smogu ve veřejném prostoru, je výstava pod širým nebem, situovaná v sadovém okruhu v Šafaříkových sadech – nadohled od obří „lavičky“, která v posledních dnech upoutala pozornost Plzeňanů. Vernisáž výstavy, na níž se výrazně podíleli studenti zdejší Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, se uskuteční 2. června v 18 hodin.

„Těžištěm výstavy jsou fotografie studentů, kteří zdokumentovali a zároveň obrazově okomentovali aktuální podobu vizuálního smogu v Plzni. Svými snímky postihli reklamní plochy nejrůznějších velikostí a měřítka, polepy výloh, vývěsní štíty, reklamní lavičky, ale také celé fasády či plachty nákladních aut,“ uvedla autorka výstavy Yvona Kovářová z iniciativy Vizuální smog v Plzni. Studenti „Nerudovky“, které vedly pedagožky školy Tereza Šobrová a Tereza Pejřimovská, navíc výstavě vtiskli i grafickou podobu. Na základě otevřené výzvy přispěla svými snímky rovněž široká veřejnost. Fotografie prezentované na této výstavě, ale také záběry, které se do výběru nedostaly, zaznamenává tzv. mapa vizuálního smogu.

Výstava navíc představuje i dva koncepční dokumenty, kterými se k řešení problému vizuálního smogu aktivně přihlásilo město a jež v roce 2020 schválila Rada města Plzně: Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Manuál označování provozoven. „O vznik dokumentů, jejichž cílem je reklamu regulovat a kultivovat prostřednictvím doporučení, a nikoliv represí, se zasazovala právě platforma Vizuální smog v Plzni. Oba materiály, které jdou ve stopách obdobných studií vypracovaných v Brně, Znojmě, Praze či Ostravě, připravil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,“ doplnil Petr Klíma z pořádajícího spolku Pěstuj prostor.

„Podobně jako spolek Pěstuj prostor usiluje i platforma Vizuální smog v Plzni o vznik kvalitního a kultivovaného městského veřejného prostoru, který neztrácí svoji funkci, podobu a symbolický význam pod vrstvami reklamních sdělení a v němž se architektura nestává levným nosičem banálních informací. Pevně věříme, že k tomu přispěje i tato výstava,“ dodala Yvona Kovářová.

Výstava potrvá do 30. června 2021. Její konání podpořilo statutární město Plzeň, ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a Plzeňský kraj.
0 komentářů
přidat komentář

Související články