Ideový plán rozvoje města Zábřeh - pozvánka na vernisáž

Zdroj
MgA. Ondřej Pchálek
Vložil
Tisková zpráva
23.09.2019 11:05
V pondělí 30. září 2019 v 18:00 hodin se uskuteční vernisáž výstavy urbanistické vize města "Ideální Zábřeh". Jste srdečně zváni. Vernisáž proběhne v mém architektonickém ateliéru v centru Zábřeha (Masarykovo náměstí 511/6a), v sousedství zámku (radnice) a tvrze (areál Talorm) .
Večer bude plynout za doprovodu hudební produkce a výstavního občerstvení... Vernisáž následně doplní krátká přednáška k tématu s projekcí.
Podstatou vystavované práce je ideální plán, dlouhodobá urbanistická vize města. Ideální plán města ukazuje, jak lze dále rozvinout historickou městskou strukturu, jak zastavět a do města znovu zapojit zapomenutá místa na periferii i bývalé tovární areály. Ukazuje také jak by bylo možno propojit a zhodnotit přírodní ostrovy v zelený pás procházející celým městem. Inspirací mi byly sebevědomé městské regulační plány z počátku 20. století, kdy se mnohá města snažila vědomě a důsledně řídit svůj rozvoj a integrovat do sebe veškeré nároky moderního života. Skvělou inspirací z této doby je Gočárův regulační plán Hradce Králové z let 1925-32.
Ideální město je zahuštěné, kompaktní a tedy i ekologické. Ideál předpokládá vědomý rozvoj a všeobecnou shodu. Ideální město je především nedostižné, nenechá se totiž omezovat vlastnickými, byrokratickými či třeba automobilistickými limity. Přesto má smysl o něm uvažovat. Ukazuje totiž bohaté možnosti rozvoje města v jediném obraze - jako na dlani, vidíme tak potenciál celého města jakožto celku.
Základem práce, načas odložené do šuplíku a nyní dopracované byla má diplomová práce na AVU v ateliéru Emila Přikryla.
0 komentářů
přidat komentář