Administrativní projekt Florentinum od Cigler Marani Architects získal další ocenění

Zdroj
faama cz s. r. o.
Vložil
Tisková zpráva
20.12.2013 15:25
Budoucí administrativní palác Florentinum, který vytvoří nový průchod mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci a měl by být dostavěn na jaře 2014, získal další ocenění, a to rovnou dvě na 13. ročníku Construction Investment Journal Awards Czech Republic v kategoriích Best Office Development 2013 – ocenění za nejlepší administrativní projekt a ESSA (Environmentally, Socially and Sustainable Award) – ocenění za šetrnost vůči životnímu prostředí (Florentinum je držitelem certifikace LEED Gold).
„Projekt Florentinum je pro architekta fascinující příležitostí, příležitostí realizovat výraznou budovu, jež by měla být elegantní a nadčasová. Pro mě je ale nejvýznamnějším momentem příležitost vytvořit v samotném centru Prahy dva zcela nové městské prostory, náměstí a zahradu (tedy veřejné prostory), v místech, která byla dlouho zanedbaná a nyní pozitivně ovlivní tvář města.“
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA.Florentinum je pojednáno tak, aby nerušivě nahradilo stávající administrativní budovu E bývalé Typografie z předlistopadové éry a citlivě spolu s navrhovaným náměstím vrostla do vnitrobloku bývalé tiskárny. Objekt tvoří osmi a sedmipodlažní hmoty, které jsou ve východní a západní části propojeny organicky tvarovanými „věžemi“ s žebry. Ta v parteru přecházejí do navržené zeleně a sadových úprav v Desfourské zahradě.

Do vnitroblokového náměstí je zaústěn hlavní vstup do areálu v ose jižní fasády z ulice Na Florenci. Náměstí slouží zejména uživatelům kancelářských ploch, ale umožňuje i průchod do pasáže propojující ulice Na Poříčí a Na Florenci. Vzniká tak polo-veřejný městský prostor, který v parteru umožňuje mix kancelářských ploch spolu s kavárnami, restauracemi a doplňkovými obchodními funkcemi (např. reprografické služby, kurýrní služby, cestovní kanceláře apod.) Druhé až deváté nadzemní podlaží je věnováno pouze administrativní funkci. Nad posledním podlažím jsou na střechách umístěné nezbytné technologie vizuálně kryté zástěnami.

Vstup do jednotlivých kancelářských křídel objektu vede přes zmíněné otevřené náměstí, z něhož jsou navrženy vstupy do třech hlavních a jedné podružné recepce. Vstupní recepce jsou dvoupatrové. Z důvodu kontroly pohybu osob jsou výtahy z garáží řešeny jako přestupní v hlavních recepcích. Pro orientaci uživatelů a návštěvníků budovy je v rámci náměstí vytvořen orientační systém.

K areálu přiléhá tzv. Desfourská zahrada, která je vybudovaná na místě původních garáží bývalé Typografie. Zahrada je přímo propojena s nově vytvořeným vnitro blokovým náměstím a slouží zejména nájemcům a návštěvníkům objektu, ale díky volnému přístupu poslouží i jako veřejná odpočinková zóna.

Parkovací kapacity jsou soustředěny do tří podzemních podlaží, která jsou přístupná rampou z ulice Na Florenci v rámci východní části uliční fasády. V podzemí se soustřeďuje veškeré parkování potřebné pro funkce centra včetně rekonstruované budovy A (historická budova Na Poříčí č.p. 1048). Zásobování obchodů probíhá rovněž přes podzemní podlaží centra. V podzemí objektu jsou rovněž lokalizována veškerá technická zařízení budovy a omezená kapacita skladovacích prostor pro nájemce.

Fasády jsou řešeny modulovou fasádní konstrukcí s předsazeným sklobetonovým obkladem světlé barvy v typových podlažích a tmavé barvy v parteru. Fasádní obklad nejvyšších ustupujících podlaží je vyroben z alucobondu černé barvy. Moduly pevného zasklení jsou doplněny o otvíravé moduly umožňující nájemcům přirozené větrání. Všechny fasádní moduly jsou vybavené vnitřním stíněním, které umožňuje individuálně nastavit světelnou pohodu v interiéru. Fasády exponované přímému slunečnímu svitu jsou navíc vybaveny vnějším stíněním – roletami, které napomáhají minimalizaci tepelných zisků uvnitř budovy.

Důležité informace o projektu:

Odpovědný architekt: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int'l. Assoc. AIA, Vincent Marani, AIA

Technický ředitel: Ing. Petr Kužela

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Vacek

Architekt projektu: Ing. arch. Jan Šimek

Celková plocha území: 15.200 m2
Celková podlažní plocha: 126.000 m2
Investor: Penta Investment  s.r.o.
17 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Poloveřejné náměstí
Tomáš Vích
21.12.13 12:14
náměstí
Honza K
21.12.13 09:06
Nezvykle
takyarchitekt
21.12.13 10:42
i ten blesk
22.12.13 01:02
Pane Vích
Jakub Cigler
07.01.14 01:53
zobrazit všechny komentáře

Související články