1956⁠–⁠1989: Architektura všem - otevření stálé expozice v NGP

Životní styl - každodennost - média

Zdroj
Helena Huber-Doudová, NGP
Vložil
Tisková zpráva
01.12.2022 11:20
Praha

Holešovice

Grand opening stálé expozice 1956⁠–⁠1989: Architektura všem, výstavy Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov a projektu Atlas: Ateliér tvorby a laboratoř asociativního snění proběhne 6. prosince 2022 od 19.00 hodin.

Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956⁠–⁠1989. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, významným pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií, se specifická česká situace jeví jako zvláštní případová studie s odlišnými aspekty politického vývoje studené války. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ⁠–⁠Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. 

Výstava prezentuje významná díla ze Sbírky architektury Národní galerie Praha autorů a autorek, jako jsou Václav Aulický, Věra a Vladimír Machoninovi, František Cubr, Karel Prager, Alena Šrámková, tvůrčích kolektivů jako Sial Liberec a další, doplněná o fotografie, filmy z Národního filmového archivu a dobové publikace.

Hlavní kurátorka: Helena Huber-Doudová
Veletržní palác ⁠–⁠ 2. patro

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář