Výsledky soutěže CITY HOUSE 2006

Zdroj
Adriana Valigová
Vložil
Jan Kratochvíl
07.04.2006 18:10
Daniel Baroš
Michal Nejezchleb

V polovině minulého roku byla společností Nemetschek s.r.o. ve spolupráci s magistrátem města Brna a architektonickým portálem Archiweb.cz vyhlášena studentská ideová architektonická soutěž MĚSTSKÝ DŮM - CITY HOUSE 2006.
Předmětem této soutěže byl návrh městského domu na velmi zajímavě situované parcele na nároží brněnských tříd Hybešova a Nové Sady. Účastníci měli za úkol stanovit a vhodně poměrově zastoupit funkce domu a zároveň najít vztah k místu a okolí navrhovaného objektu a podpořit ho vhodným kompozičním řešením.
Soutěžních návrhů, které splnily všechna kritéria soutěže, bylo celkem 11. Návrhy byly velmi pestré
a to nejen řešením dispozice a funkce objektu, ale i svým grafickým zpracováním.
Vzhledem k atraktivitě a umístění parcely kladla porota důraz nejen na zajímavé a logické řešení náplně domu, ale i na jeho celkový výraz a návaznost na okolí. Do užšího výběru poroty postoupilo pět návrhů, které jednak splnily požadavky zadavatelů soutěže, ale zároveň vnesly i něco nového.
Celkové první místo obsadil dům, který měl jednak logickou a přehlednou dispozici systematicky využívající půdorysné plochy objektu a jednak zajímavě a čistě řešil napojení na okolní objekty využitím různých výškových úrovní svých bočních křídel. Tento návrh zaujal také komplexností svého řešení a velmi elegantním, osobitým grafickým zpracováním. Z architektonického pohledu by se tomuto řešení dala vytknout snad jen jakási formálnost rastru použitého na fasádách.
Druhé místo připadlo objektu, který na první pohled zaujal svým vtipným řešením nároží. Z hlediska kompozice autor velmi dobře pochopil potřeby místa a využil kontrastu, který přináší tomuto místu potřebný akcent. Toto řešení bylo ještě umocněno zajímavým konstrukčním řešením. Negativum návrhu je jistá míra účelovosti stavby, kterou tvoří sport. Diskutabilní byly také technické vlastnosti a vhodnost použitých materiálů.
Další v řadě je dům, který vyjádřil technologické možnosti konstrukcí 21.století. Skleněná bublina vytvářející jasnou dominantu nároží. Také funkční náplň odpovídá místu, na kterém stavba stojí. Na druhé misce vah ale stojí velká finanční náročnost stavby, ekologicky nedopracovaný koncept a poddimenzování obslužných a parkovacích ploch.
Na čtvrtém místě se umístil projekt, který zapůsobil svým realistickým řešením. Opět tu nalézáme oživující prvek nároží, který přispívá celkově hravému výrazu. Také půdorysy jsou velmi funkční a skvěle korespondují s fasádou. Slabinou je nepřesvědčivě vyřešené parkování, hmotově nevyvážené řešení horní části ve vztahu k sousedním domům a umístění reklamní plochy narušující okolí.
Soutěž ukázala několik cest k řešení této brněnské lokality, nabídla městu čerstvý pohled nezaujatých tvůrců a splnila tak očekávání zadavatelů. Je to velmi dobré nakročení do dalších ročníků a výzva pro studenty, kteří se chtějí prosadit na poli architektury.
Adriana Valigová

Rozhodnutí poroty:

Celkové první místo a Allplan Architektura, paket 200 obsadil dům, který měl jednak logickou a přehlednou dispozici systematicky využívající půdorysné plochy objektu a jednak zajímavě a čistě řešil napojení na okolní objekty využitím různých výškových úrovní svých bočních křídel.
Projekt zpracovali Daniel BAROŠ a Michal Nejezchleb, studenti ČVUT, Fakulty architektury, ročník 6.

Druhé místo a 15.000,- Kč - cena města Brna připadlo projektu, který na první pohled zaujal svým vtipným řešením nároží. Z hlediska kompozice autor velmi dobře pochopil potřeby místa a využil kontrastu, který přináší tomuto místu potřebný akcent. Celkový dojem byl zároveň umocněno zajímavým konstrukčním řešením.
Projekt zpracoval Ondřej Kafka a Darja Štursová, student VUT, Fakulty architektury, ročník 6.

Třetí místo a 10.000,- Kč - cenu společnosti Nemetschek s.r.o. získal projekt s domem, který vyjádřil technologické možnosti konstrukcí 21. století. Skleněná bublina vytvářející jasnou dominantu nároží. Také funkční náplň odpovídá místu, na kterém stavba stojí.
Projekt zpracoval Václav Slíva, student ČVUT, Fakulty architektury, ročník 6.

2 odměny - ceny archiwebu v podobě publikace "The Phaidon Atlas of the World Architecture" získaly návrhy Tomáše Cendelína, studenta ČVUT, Fakulty stavební, ročník 4. a Jana Zemánka, studenta SOŠ a SOU MŠP, Letovice, ročník 4.
Zvláštní ocenění v podobě věcných cen získávají také studenti 4. ročníku Integrované střední školy stavební v Meziboří Oldřich Mánert, Pham Duy Manh a Ondřej Kraus.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
obrazky
db
10.04.06 02:07
Budou...
Martin Rosa
10.04.06 02:42
Here you are
Jan Kratochvíl
11.04.06 03:46
Uáááááááááááá
Richard Zatloukal
13.04.06 06:25
uf,
jirka v
14.04.06 08:31
zobrazit všechny komentáře