Vyhlášení soutěže na rozhlednu Náklo

Zdroj
Mgr. Tomáš Salava / Projektový manažer Mikroregionu Nový Dvůr
Vložil
Tisková zpráva
16.12.2012 15:40
Mikroregion Nový Dvůr vyhlašuje dne 4.12.2012 jednokolovou architektonickou soutěž na zpracování soutěžního návrhu řešení stavby

Royhledna Náklo

v katastrálním území obce Milotice, vrch Náklo a na vyhledání budoucího zpracovatele úplné projektové dokumentace.
Soutěžní návrhy se podávají do 15.1.2013 do 12:00.
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení stavby rozhledny a přilehlého prostoru v katastrálním území Milotice, vrch Náklo. Předpokládaná výše investičních nákladů činí 4 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem k pozemkové reformě došlo k drobné změně v číslech pozemků a v omezení vymezeného území. To je nyní kosodélník o rozměrech 61 m x 31 m. Vše naleznete v přiložených podmínkách.
Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (tj. tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení objektu rozhledny a přilehlého prostoru a zadat autoru tohoto řešení zpracování rozhodujících výkonových fází projektové dokumentace a dohledu nad prováděním stavby.Vyhlašovatel:
Mikroregion Nový Dvůr, Zámecká 1, Milotice, 696 05; zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Terezie Čičáková, předsedkyně MND

Sekretář soutěže: Mgr. Tomáš Salava, projektový manažer; Zámecká 1, Milotice 696 05; tel/fax   606 768 258, e-mail: mikroregion@novy-dvur.cz

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu architektonického řešení stavby rozhledny a přilehlého prostoru v katastrálním území Milotice, vrch Náklo. Předpokládaná výše investičních nákladů činí 4 mil. Kč bez DPH.

Porota:
Mgr. Josef Levek
Ing. arch. Vladimír Bílý, nezávislý
Ing. arch. Kabeláč Ivo, nezávislý

Náhradníci:
Ing. Miloslav Čech, Ing.
Bc. Jana Bačíková, DiS., nezávislá

Předpokládané ceny a odměny celkem: 70 tis. Kč

Termíny:
Datum vyhlášení soutěže: 4. 12. 2012
Lhůta k podání dotazů: 19. 12. 2012
Lhůta k zodpovězení dotazů: 27. 12. 2012
Datum odevzdání soutěžních návrhů: 15. 1. 2013
Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 15. 1. – 17. 1. 2013
Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA: 3. 12. 2012

Více informací:
www.milotice.cz
0 komentářů
přidat komentář