Vyhlášení architektonické soutěže na obnovu nábřeží v Litomyšli

Zdroj
Nadace Proměny
Vložil
Tisková zpráva
20.02.2013 11:55
Praha, Litomyšl – Nadace Proměny ve spolupráci s Městem Litomyšl vyhlašuje veřejnou architektonickou soutěž Cena Nadace Proměny 2013. Jejím předmětem je zpracování návrhu obnovy Nábřeží řeky Loučné. Výsledky soutěže by měly být známy v srpnu, vybraný návrh se stane podkladem pro realizaci proměny litomyšlského nábřeží. Rozsáhlý projekt, jehož součástí je i organizace této architektonické soutěže, podporuje nadace grantem ve výši až 25 mil. Kč.

Architektonická soutěž Cena Nadace Proměny 2013 se vyhlašuje jako veřejná, dvoukolová. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů v prvním kole je 25. dubna. Zájemci o účast v soutěži najdou veškeré podrobnosti a podklady na webových stránkách nadace. Návrhy bude hodnotit pětičlenná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců Města Litomyšl i Nadace Proměny. Do druhého kola postoupí nejvýše pět soutěžních návrhů.

„Architektonické soutěže považuji za nejdůležitější postup při správě věcí veřejných, které se týkají investiční výstavby,“ říká člen poroty Ing.arch. Antonín Novák. Předseda poroty MgA. Ing.arch. Michal Fišer doplňuje: „Architektonická soutěž není v Litomyšli ničím novým, je pokračováním trvalého zájmu představitelů města o smysluplnou kultivaci veřejného prostoru, pokračováním dlouhodobě promýšleného konceptu rezidenčního krásného města.“

Projekt obnovy Nábřeží řeky Loučné se s podporou Nadace Proměny připravoval již celý loňský rok. Díky podrobnému sociologickému průzkumu, který zahrnoval několik workshopů, dotazníkové šetření a veřejné projednání, se podařilo shromáždit názory a přání širokého spektra obyvatel Litomyšle. Zpracované výstupy od veřejnosti jsou součástí soutěžních podkladů, s nimiž budou pracovat architekti. Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny k tomu říká: „Může díky tomu vzniknout nejen architektonicky zajímavý projekt, ale také místo, které obyvatelé města spoluvytvářeli. Budou mít k němu vztah a prostor bude splňovat jejich potřeby. Právě to v nadaci považujeme za stěžejní a v České republice stále opomíjený postup, který může zajistit další funkčnost a udržitelnost veřejného prostoru.“ 

Hlavní myšlenkou soutěžního zadání je „dialog mezi řekou a městem“. Záměrem Litomyšle je co největší zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného městského prostoru pro trávení volného času v navazujícím okolí. Z šetření vyplynulo, že si místní přejí co nejvíce zachovat přírodní charakter místa. Území na Vodních valech se nachází v blízkosti historického centra Litomyšle, městského kulturního domu, středních škol a sídliště a je rovněž důležitým tranzitním místem. Plánovaná proměna by měla navázat na část nábřeží řešenou v předchozích letech architektem Josefem Pleskotem.

Projekt Města Litomyšl zvítězil v poslední grantové výzvě programu Parky. Nadace Proměny jeho prostřednictvím pomáhá s rozvojem městské zeleně už od roku 2006. Cena Nadace Proměny 2013 je čtvrtým ročníkem architektonické soutěže, kterou se nadace zasazuje o rozvoj českých měst.

Další informace na www.nadace-promeny.cz.

Nábřeží na Vodních Valech v Litomyšli, foto: archiv nadace
0 komentářů
přidat komentář

Související články