Soutěž „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“ byla zahájena

Zdroj
Statutární město Brno
Vložil
Tisková zpráva
19.03.2021 09:55
Brno

Statutární město Brno oznamuje zahájení architekto- nicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh "Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně".

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění v Úředním věstníku veřejných zakázek)

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2021 do 12 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek:
Profil zadavatele: https://ezak.brno.cz/
Úřední deska Magistrátu města Brna:
http://edeska.brno.cz/eDeska/

Soutěžní podklady:
Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/, a dále na úřední desce Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/ do 30. 6. 2021 včetně.

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: https://ezak.brno.cz/.

0 komentářů
přidat komentář