Soutěž: Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Zdroj
Česká komora architektů, www.cka.cc
Vložil
Martin Rosa
23.05.2009 20:00
Soutěže

Jednokolová veřejná anonymní architektonická projektová soutěž.

Předmětem soutěže je zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního, technického a estetického řešení stavby Krajského kulturního a vzdělávacího centra, zahrnujícího Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to v budovách č. 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa ve Zlíně a v prostoru mezi těmito budovami. Předmětem soutěže není podrobný návrh interiérového zařízení, exteriérového mobiliáře a expozic, vyjma částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.

Vyhlašovatel
Zlínský kraj, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Libor Lukáš - statutární náměstek hejtmana zlínského kraje, Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Soutěžní podmínky a podklady lze vyzvednout na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje v úředních hodinách, nebo písemně vyžádat na Odboru strategického rozvoje KÚZK u Ing. Jany Kovářové
(kontakt jana.kovarova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 414).

Sekretář soutěže
Ing. Robert Václavík, Údolní 5, 602 00 Brno, tel.: 542 212 730, 737 869 487, e-mail: transat@volny.cz

Porota
Řádní členové poroty
 • Libor Lukáš
 • Ing. Jindřich Ondruš
 • PhDr. Zdena Friedlová
 • Ing. arch. Dagmar Nová
 • Prof. Ing. Ach. Miroslav Masák
 • Prof. Ing. Arch. Emil Přikryl
 • Ing. arch. Regina Loukotová
 • Ing. Arch. Antonín Novák
 • Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Náhradníci
 • Mgr. Karolina Jirkalová
 • Ing. arch. Marek Štěpán
 • Ing. Milan Hudec
 • Mgr. Pavel Macura
 • Ing. Petr Všetečka
 • PhDr. Ivan Plánka
 • PhDr. Václav Mílek
Předpokládané ceny a odměny celkem: 3 100 000 Kč
 
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 22. 5. 2009
 • Datum přihlášení do soutěže: 25.6.2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 25. 6. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 9. 7. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 20. 8. 2008
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 9. až 11. 9. 2009
> Bližší informace naleznete na stránkách Zlínského Kraje
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Alespoň ty podmínky...
Martin Rosa
23.05.09 08:00
...podmínky
Lukáš Klinkovský
23.05.09 09:58
Podmínky
Jiří Bužek
14.07.09 01:49
zobrazit všechny komentáře

Související články