Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

Verejná projektová dvojkolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov

Vložil

05.05.2022 09:50
Soutěže

Od súťažiacich sa očakáva návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk.

Súťaž je dvojkolová:
- 1. kolo: urbanistické riešenie celého areálu – hmotové riešenie existujúceho objektu, rozsah búracích prác, možnej dostavby a dispozično-prevádzkové riešenie
- 2. kolo: vybrané kolektívy detailnejšie rozpracujú návrh z 1. kola, so zameraním na dostavbu tréningového bazéna, wellness, sauny a letného vstupu.

Porota
Ing. arch. Dušan Šimun
doc. Ing. arch. Antonín Novák
Akad. arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. Pavol Mikoláš
Ing. Jaroslav Koválik
Ing. arch. Martin Jerguš
Ing. arch. Rudolf Chodelka

Súťažné podmienky a zadanie tu
0 komentářů
přidat komentář