Náměstí T. G. M. Tábor - výsledky soutěže

Zdroj
Město Tábor
Vložil
Tisková zpráva
08.01.2013 17:00
Petr Fabík
ateliér FABÍK s.r.o.

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonicko-urbanistického řešení náměstí T.G. Masaryka v Táboře, zejména stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě.
Jednokolová veřejná projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž.

Vyhlašovatel:
Město Tábor
Termín konání soutěže: 12.10. - 30.11.2012
Počet odevzdaných návrhů: 51
Porota: Jiří Fišer, Jaromír Kročák, Jiří Plašil; náhradníci: Jan Stach, Dagmar Buzu
Ceny a odměny celkem: 310 tis. Kč

1. cena (120 tis. Kč)

Autoři: Ĺubomíra Olasová, Martin (SR); Andrea Prajsová, Brno; Martina Štollová, Horní Bojanovice; Arnošt Fabík, Petr Fabík; Třebíč; Stěpán Hirsch, Plzeň; Viktor Jindra, Brno; Ondřej Kučera, Frýdek-Místek - Atelier Fabík s.r.o. z Třebíče

Hodnocení poroty:
Sebevědomé a invenční řešení, jednoduchý návrh s výrazným studentským hájem korespondující s oběma školami a knihovnou, doporučujeme však lepší napojení plochy náměstí směrem k fasádě knihovny. Začlenění sochy do studentského háje s vyváženou zádlažbou a záměr nápisů ve svítidlech s odkazem na T.G.Masarka je citlivým zdůrazněním charakteru náměstí. Vodní prvek vhodně odděluje zelenou zónu od zádlažby. Odpočinková zóna ve východní části vhodně dopňuje studentský háj a obě spolu korespondují v různých denních dobách. Na východní straně náměstí doporučujeme uvážit změnu parkovacích stání na šikmé či kolmé z důvodu vyšší kapacity, zhodnotit srozumitelnost světelných nápisů a upřesnit výběr mobiliáře ve studentském háji. Doporučujeme zvážit úpravu zeleně s důrazem na pietu sochařského díla a průhled na sochu z plochy náměstí.


2. cena (80 tis. Kč)

Autoři: Ing. arch. Zuzana Boháčová - Praha, Ing. arch. Jaromír Hainc - Olomouc a Ing. arch. Barbora Simajchlová – Praha

Hodnocení poroty:
Kvalitní prezentace návrhu je sebevědomá a přehledná, s maximálním podílem pochozích zpevněných ploch a jasným členěním na plochy odpočinkové a shromažďovací. Jednoduchý pravoúhlý rastr je oživen cortenovými pásky s lavičkami, propojení plochy náměstí až ke knihovně a ekonomické škole a přičlenění celého prostoru západní fasády k ulici je považováno za výrazný přínos, naopak v návrhu nejsou řešena parkovací stání v ulici Dobrovského. Oddálení cyklostezky od vstupu do školy považujeme za vhodné. Na zvážení je posílení vodního prvku na náměstí.
 

3. cena (60 tis. Kč)

Autoři: 2H s.r.o., Praha - Ing. arch. Jan Hořejší, Ing. arch. Ivan Hořejší, Ing. arch. Vít Podráský, spolupráce: Petr Vacek, Jan Gašpárek, Jakub Kopecký

Hodnocení poroty:
Nápadité řešení, celá plocha je zpevněná a na jejich okrajích je v duchu políček prolomena travnatými pásy. Symetrie není schematická, je vyvážená a řešení zeleně je ve vzájemném souladu. Střední volná plocha je narušena umístěním vodního prvku, návrhu dominuje oddělení středního obdélníku od ostatní plochy náměstí. Příliš zvýrazněná dopravní linie v průčelí školy. Axonometrie v měřítku 1:500 dostatečně nahrazuje celkové územní řešení v požadovaném měřítku 1:500.
 

Odměna (25 tis. Kč)

Autoři: Doc. Ing. Miloslav Meixner, Ing. arch. Roman Strnad a Ing. arch. Tomáš Růžička – Brno

Hodnocení poroty:
Vyvážený poměr mezi shromažďovací plochou a odpočinkovými plochami na východní a západní straně náměstí. Vložené stavební prvky mají jednoduchý a nerušící charakter. Ambice odpočinkových ploch jako dětských hřišť jsou přehnané.
 

Odměna (25 tis. Kč)

Autoři: MS plan s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Šourek, akad. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Tomáš Filgas, Idan Zveibil MSc.

Hodnocení poroty:
Velmi profesionálně prezentovaný návrh, evokuje příjemné prostředí náměstí s dostatečným shromažďovacím prostorem a řešením zeleně, avšak realizačně a z hlediska údržby je pergola a kavárna problematická.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články