Nábřeží Loučné v Litomyšli - 2.místo

Zdroj
Nadace Proměny
Vložil
Tisková zpráva
30.08.2013 11:50
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

2. místo (60.000,- Kč) / Soutěžní návrh č. 8 / CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Anotace návrhu: Záměrem je zpřístupnění a zapojení Loučné do organismu Litomyšle, větší propojení jejích břehů a vytvoření urbánního a krajinného rámce pro odpočinkové aktivity obyvatel. Cílem jsou dva parky, které spojuje a ne rozděluje Loučná.

Hodnocení poroty: Návrh je čitelný a jedinečný myšlenkou cesty, promenády, podél řeky, která je navržena v podobě zpevněných břehů, zálivu s terasovitě upraveným břehem, visutého chodníku a mlatové cesty. Příjemným prvkem respektujícím charakter a atmosféru prostředí je dřevěná visutá lávka. Terénní úprava spojená s návrhem zálivu vede k návrhu vyvýšené terasy pro pétanque a kavárnu vymezené kamennou zdí, která vytváří necitlivou bariéru. Nepřesvědčivě působí návrh dětského hřiště, výběr herních prvků a úprava dopadových ploch. Mlatová cesta navržená podél levého břehu Loučné nepřináší zásadně novou kvalitu, vyžaduje výrazný zásah při novém svahování břehů. Kladně je hodnocena změna řešení pěší lávky a citlivé úpravy v Parku u Smetanova domu. Jedná se o myšlenkově příjemný návrh.
0 komentářů
přidat komentář

Související články