Koncepční studie parků NKP Vyšehrad - vypsání veřejné zakázky

Zdroj
Ing. Drahomíra Kolmanová, vedoucí úseku parků
Vložil
Tisková zpráva
16.07.2019 11:50
Praha

Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem Prahou, vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby č. NKPV/60/2019 pod názvem: “KONCEPČNÍ STUDIE PARKŮ NKP VYŠEHRAD”.
NKP Vyšehrad patří mezi nejvýznamnější místa českých dějin a zároveň patří svou polohou k nejviditelnějším pražským urbanistickým a krajinářskám celkům. V této souvislosti se předpokládá, že jeho údržba a rozvoj bude probíhat kontinuálně a to na základě dlouhodobých vizí a strategií. V současnosti se ustálilo využité objektů v areálu s ohledem na jejich stav a historii a je možné reálně plánovat jejich další rozvoj.
Koncepční studie by měla definovat a formulovat především ucelenou vizi a stretegii přístupu k rozvoji celého území a celkové kompoziční řešení parkových ploch s ohledem na využití území NKP a jeho památkovou ochranu. S vybraným dodavatelem by měla probíhat dlouhodobá spolupráce na naplňování této koncepce, vznik managmanet plánu a filozofie přístupu k údržbě a správě území NKP na několik desetiletí. Podstatným bodem je také komunikace této vize a plánu mezi jednotlivými subjekty v území i směrem k laické i odborné veřejnosti.
Žádosti o účast je možné podávat do 2.8.2019. Veškeré informace o řízení jsou dostupné na webu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články