Ještěd f kleci 18 - hodnocení poroty

za letní semestr 2016/2017

Zdroj
spolek studentů FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
08.07.2017 09:20
Různorodost a volnost liberecké fakulty se vydává do různých směrů, měřítek a programů, společných jmenovatelů je málo a přesto dost, aby mohla vzniknout meziateliérová diskuse a srovnání při pohledu zevnitř. Při pohledu zvenčí se na tak široké škále srovnává hůře.


Porota vybrala 5+1 projektů, které považuje za zástupné pro různé kvality sedmi libereckých ateliérů.

5/ Kristina Horváthová, Dlouhý/Široký/Bystrozraký

ateliér Suchánek/Janoš, zadání Krajinou

Porota oceňuje sebevědomý a smysluplný vstup do krajiny, který její nepřístupnost mění v její hlavní kvalitu a zážitek. Projekt je dobrým příkladem „citlivých“ objektů v krajině, kterým se liberecká fakulta architektury systematicky věnuje.
Jednoduchá myšlenka je doložena krásným modelem a přesvědčivou a výtvarně erudovanou prezentací.

4/ Antonín Hůla, diplomová práce Obnova místa ve Stokách u Žlutic

ateliér Stolín/Mičeková

Jak vrátit život místu které ztratilo i paměť? Pohnutá historie českého pohraničí je zároveň přikryta i odkryta novou vrstvou.
Projekt řeší doplnění vesnice souborem individuálních budov, které nicméně skládají společenství, určitá tvrdost jejich osazení do terénu vzbuzuje pocit jisté odcizenosti, jakoby ponechal krajinu nedotčenou.

3/ Pavel Uličný, Neobrane – klimatická membrána pro horkem paralyzovaná území

ateliér Fránek/Raková, zadání Levitující dům

Velkorysý projekt pro pouštní oblasti odvážně navazuje na utopické projekty 60. —70. let. Science fiction, která má své místo v kontextu klimatických změn, a přesto dům redukovaný na svou základní funkci. Úkryt. Úkryt před sluncem.
Projekt pracuje se současnými technologiemi v přírodě, evokuje poetické inženýrství školky Sial, které má liberecká škola architektury v DNA.

2/ ateliér Prvoků, Vladimíra Baldy a Jiřího Žida

zadání Požah, Doupě, Letní scéna

Porota oceňuje kreativitu, se kterou přišla dvojice Balda Žid v zadání ateliéru, stejně tak skupinovou i individuální práci studentů, zejména pestrá paleta scénářů pro dům Doupě a jejich vyjádření v modelech si zaslouží vyzdvihnout.
Hravá sbírka vypovídá o živém semestru, který se z podzemí vynořil do libereckého veřejného prostoru. Ateliér řeší problémy a otázky, které po našem soudu mají místo u pramene architektova uvažování.

X/ zvláštní ocenění / Dita Petráňová, Martina Bauerová, Martin Kunc, Místo na okno!

Při procházení ateliéru F objevila porota soutěžní projekt, o jehož existenci snad nevěděli ani sami autoři. Okno přivádějící vzduch do tropického klimatu studia je zatím jen nakreslené, ale ukazuje, jak studenti vnímají svůj každodenní svět kritickýma očima.
Kresba by mohla být startem inteligentní debaty o neodkladném řešení.

X/ zvláštní ocenění / ateliér Klokočka, Slatiny

1/ Jakub Trčka, bakalářská práce Knihovna ve věži

ateliér Jířího Suchomela, Martina Šamla, zadání Malá knihovna na Manhattanu

Knihovna je krásný dům v plném významu toho slova, je melancholický a uměřený. Neokázalá duchovní instituce. Nejenom venkovním schodištěm úspěšně pracuje s veřejným prostorem.

Dům na hranici různých čtvrtí, různých kultur, různých výšek, všechna tato napění přetváří do překvapivě klidné formy.

Fasáda odhaluje historii cílové převážně hispánské komunity a zároveň skrývá prostorově zajímavé schéma, které je suverénním doplněním manhattanského gridu.

Projekt je obrazově neotřele podán pastelovými kolážemi, které jsou závan čerstvého vzduchu v architektonických kresbách.

Martin Hejl

Žofie Raimanová

Tadeáš Říha

Michal Šrámek

Markéta Smrčková
0 komentářů
přidat komentář

Související články