Ideová súťaž na expozíciu 17. bienále architektúry v Benátkach

Zdroj
Slovenská národná galéria v Bratislave
Vložil
Tisková zpráva
10.07.2019 10:40
Itálie

Benátky

Slovenská národná galéria vypisuje súťaž na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 17. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2020, ktoré sa bude konať v dňoch 23. mája – 29. novembra 2020 v pavilóne Českej republiky a Slovenskej republiky v Benátkach. Organizátorom bienále pre rok 2020 bude Slovenská národná galéria.
Výberové konanie, vypísané ako neanonymné, je určené slovenským, a takisto zahraničným architektom, výtvarným umelcom alebo historikom a teoretikom architektúry a umenia. Vítané sú individuálne projekty, a takisto akékoľvek druhy a podoby skupinovej spolupráce. Všeobecná téma je daná rámcom 17. bienále architektúry, konkrétna téma a projekt sú ale otvorené.
Predkladané, doposiaľ nerealizované projekty, by mali predstaviť nové témy a reflektovať aktuálne globálne či regionálne problémy (klimatická kríza, migrácia, sociálne otázky). Kontext slovenskej architektúry je vítaný, no nie je podmienkou. Jednotlivci ani súťažiace skupiny/iniciatívy nie sú obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou ani štátnou príslušnosťou.
V prvom kole súťaže porota zložená minimálne z 2 odborných pracovníkov galérie, 3 zástupcov architektov a historikov v SR a ČR a 1 z Ministerstva kultúry SR vyberie spomedzi prijatých zámerov tri postupujúce projekty. Traja vybraní autori alebo zástupcovia autorských kolektívov budú vyzvaní na spracovanie štúdie a následnú prezentáciu pred odbornou porotou, po ktorej bude vybraný jeden hlavný víťaz.
Benátske bienále je už viac ako 120 rokov jednou z najprestížnejších kultúrnych inštitúcií na svete. História Biennale di Venezia siaha do roku 1895, v ktorom sa uskutočnila prvá medzinárodná výstava umenia. Od svojich počiatkov prezentovalo každé dva roky výtvarné umenie, ku ktorému sa neskôr pridružili prehliadky filmu (Benátsky filmový festival), architektúry (Bienále architektúry), divadla, hudby a súčasného tanca. Prvá medzinárodná výstava architektúry sa konala v roku 1980.

TERMÍNY ODOVZDANIA PROJEKTOV
9. septembra 2019 – ZÁMER
11. novembra 2019 – ŠTÚDIA (predkladajú traja vybraní autori z prvého kola)
do 25. novembra 2019 – PREZENTÁCIE a výber víťaza
Dokumentácia doručená po termíne alebo v neúplnej podobe nebude posudzovaná.

Podrobnejšie podmienky výberového konania sú k dispozícii na webe SNG.

Koordinátor projektu za SNG – Monika Krčmárik (monika.krcmarik@sng.sk).
0 komentářů
přidat komentář

Související články