Husův dům v Kostnici - výsledky soutěže

Zdroj
Husitské muzeum v Táboře
Vložil
Tisková zpráva
12.04.2013 13:20
Monika Cihlářová
Iveta Šalamounová
Dita Mrázková Zdvihalová

Vyhlašovatel: Husitské muzeum v Táboře

Předmětem soutěže byl koncept celkového architektonicko-výtvarného a grafického řešení nové stálé expozice v Husově domě v Kostnici (SRN), návrh podrobného řešení na příkladu místností č.1 a 3, tj. prostorů A, C a G dle konceptu scénáře expozice a návrh souvisejících prvků. Předpokládaná výše investičních nákladů na realizaci expozice činí 2 mil. Kč vč. DPH.

Termín konání soutěže: 30. 11. 2012 – 15. 2. 2013

Porota: Jan Kalivoda, Jakub Smrčka, Blanka Zilynská, Eva Doležalová, Jan Rokyt, Zuzana Brychtová Horecká, Petr Janda, Vít Vlnas, Jaroslav Šebek, Šárka Steinová, Jan Kerel; náhradníci: Jan Adámek, Daniel Abazid

Počet odevzdaných návrhů: 10

Ceny a odměny celkem: 107 500Kč1. cena: neudělena

2. cena (40 tis. Kč): Monika Čermáková, Dita Mrázková, Iveta Čermáková
Hodnocení poroty: Návrh byl porotou kladně hodnocen a oceněn jedním ze dvou udělených druhých míst v soutěži (první místo nebylo uděleno). Nápadité je použití textilií před okny, prolínání motivu časové osy celou výstavou. Intenzivně výtvarně využívá existující hrázdění stěn, a to i v propracovaném vizuálním stylu. Trojrozměrný motiv stylizovaných balvanů jako nositelů prostorového účinku je působivý. Negativním prvkem návrhu je soustředění informačního obsahu expozice do oblasti podlahy (potištěné mapami a dalšími informacemi) a do výše využitelné pouze dětským návštěvníkem, ačkoliv jsou v této zóně umístěny prvky scénáře určené pro dospělé diváky. Potlačuje informativní význam textů drobným písmem ve prospěch estetiky celku.

2. cena (40 tis. Kč): Jiří Šerek

Hodnocení poroty: Návrh byl porotou kladně hodnocen a oceněn jedním ze dvou udělených druhých míst v soutěži (první místo nebylo uděleno). Ze všech předložených návrhů nejvíce respektuje předložený scénář a seriózně se zabývá návrhem osvětlení expozice. Zajímavé je jeho horizontální barevné členění ploch na stěnách. Prvek baldachýnů nad vitrínami v první místnosti expozice byl hodnocen rozpačitě. Námitky byly i proti příliš tmavému prostorovému dojmu místností a proti použití podlahových stupňů v některých z nich, což by rozměr místností expozice pravděpodobně nedovolil. Úskalím návrhu je absence jasně  rozpoznatelné identity s rizikem zaměnitelnosti expozice. Architektonické řešení působí dojmem kvalitní aplikace již hotového, univerzálního řešení a v rámci některých prostor hraničí až s charakterem standardizovaného mobiliáře.

3. cena (27,5 tis.Kč): Josef Hlavatý, Lenka Hlavatá
Hodnocení poroty: Návrh byl porotou kladně hodnocen a byl oceněn třetím místem v soutěži. Jeho výraznou předností je snaha o respektování předloženého scénáře. Zvýrazňuje architekturu domu, nápaditě používá trojrozměrné artefakty i grafické minicelky na stěnách. Celek řešení působí komplexním a jednotným dojmem. Záporně porota hodnotila návrh bílé barvy podlah neodpovídající historickému charakteru místností expozice. Přestože akcent na barevné scelení prostor působí esteticky libě, vazba motivu bílé barvy na téma expozice spojená s obsahem metaforou čistoty vyznívá jako (pro návštěvníka nečitelná) spekulace autorů. Slabinou návrhu je tematická zaměnitelnost vizuální podoby mobiliáře, s nadsázkou lze říci, že by byl použitelný pro jakoukoli výstavu.

Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Výzva k publikování neoceněných projektů
Petr Šmídek
15.04.13 09:17
zobrazit všechny komentáře

Související články