Výsledky 3. ročníku studentské soutěže společnosti HELIKA, letní scéna kláštera v Kladrubech

Vložil
Pavlína Drbálková
28.11.2011 16:10
Architektonická a projekční kancelář HELIKA a.s. uspořádala již 3. ročník studentské architektonické soutěže. Letošní ročník byl zaměřen na zpracování urbanisticko-architektonického návrhu letní scény areálu bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech s cílem vytvořit z této kulturní památky polyfunkční kulturní instituci.
Návrhy studentů hodnotili Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. (předseda poroty), Ing. arch. Libor Sommer a Akad. arch. Vladimír Kružík.1. místem byli oceněni Kateřina Frejlachova a Martin Špičák z pražské Fakulty architektury ČVUT
2. místo obsadila Alžběta BrůhováVysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
3. místo získaly studentky Karolína Mikitová a Hana Stloukalová z Vysokého učení technického v Brně.
Předmětem soutěže bylo vytvoření urbanisticko-architektonického návrhu vycházejícího ze záměru památkové obnovy a rehabilitace národní kulturní památky areálu bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech, díla významných barokních architektů Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Cílem soutěže bylo vytvořit polyfunkční kulturní instituci, která bude sloužit nejen jako památkový objekt přístupný veřejnosti, ale i jako vzdělávací centrum pro pořádání kulturních akcí s řadou doplňkových služeb. Studenti měli navrhnout scénu pro 400 diváků s minimálním zázemím potřebným pro diváky a účinkující, ale s co nejširším využitím, např. pro divadlo, balet, koncert nebo kino.

Z došlých návrhů je zřejmé, že pro některé studenty byl těžko uchopitelný vztah a respekt k této významné barokní stavbě a její spojení s novou letní scénou, které by navíc měla splňovat náročné požadavky dnešní doby. Tři vítězné návrhy tuto symbiózu historie a současnosti ale velmi dobře reflektovaly a porota navíc ocenila, že po detailnějším rozpracování by tyto návrhy měly šanci na realizaci v praxi,“ uvedl jeden ze členů poroty Akad. arch. Vladimír Kružík z architektonické a projekční kanceláře HELIKA a.s.

U všech vítězných návrhů porota ocenila správný výběr místa pro letní/lesní scénu uprostřed přilehlého parku.

1. místo
Na návrhu studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze Kateřiny Frejlachové a Martina Špičáka, který byl oceněn prvním místem, porota vyzdvihla také to, že návrh v žádném aspektu nenarušuje historické hodnoty areálu a jeho vztah k památce je nenásilně vyjádřený odkazem na půdorys ambitu a průhledy na vertikální akcenty areálu.. Dalším pozitivem návrhu je jeho architektonická podoba naplňující symboliku přírodní scény „lesního“ amfiteátru a je zároveň adekvátní svému umístěni v přírodním parku u historického areálu. Návrh také vhodně pracuje s naplněním požadavku optimálního zázemí pro přírodní amfiteátr a celkově funkční a typologické řešení, které se jeví jako funkční i v případě, kdy objekt nebude využíván jako letní divadlo.

2. místo
Druhé místo získala Alžběta Brůhová z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, jejíž návrh se vyznačoval minimalistickým řešením postaveným na jednoduché myšlence variabilního scénického prostoru a stejně jako u návrhu oceněného prvním místem ani tento nenarušoval historické hodnoty areálu.
3. místo
U návrhu studentek Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně Karolíny Mikitové a Hany Stloukalové, který se umístil na třetí příčce, porota vyzdvihla naplnění požadavku optimálního zázemí pro přírodní amfiteátr a celkové funkční a typologické řešení a dále patrnou snahu o architekturu adekvátní okolnímu přírodnímu prostředí – minimalistické „orámování“ scén bez použití zadního výkrytu scény.

Oceněné návrhy byly finančně ohodnoceny takto: 1. místo 35 000 Kč, 2. místo 25 000 Kč a 3. místo 15 000 Kč.
0 komentářů
přidat komentář

Související články