STUDENTI V ROLI ARCHITEKTŮ

Vložil
Tisková zpráva
26.07.2007 06:30
Jak si mladí lidé představují ideální rodinný dům s obytným podkrovím? Odpověď na tuto otázku dávají projekty studentů středních průmyslových škol stavebních, které studenti přihlásili do soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím.

Tuto soutěž pro studenty středních průmyslových škol stavebních pořádá společnost VELUX Česká republika, s.r.o., s odbornou záštitou Obce architektů již třetím rokem. Vítězové soutěže byli slavnostně vyhlášeni na vernisáži v Písecké bráně v Praze 6.

Odborná porota složená z architektů Petra Fuchse (Akad. arch., člen Obce architektů), Jana Melichara (Ing. arch., člen Obce architektů) a Kláry Bukolské (Ing. arch., architektka společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.) vybírala tři vítězné projekty ze 70 studentských prací, které postoupily ze školního do celostátního kola soutěže. Porota hodnotila projekty na základě těchto kritérií: celkové architektonické a technické řešení objektu, optimální návrh řešení podkroví a střešních oken s ohledem na zajištění optimálního osvětlení, ventilace a respektování zásad stavební fyziky. "Po prostudování všech odevzdaných prací mohu s jistotou konstatovat, že soutěž má vzestupnou tendenci. Vzpomínám si na nesmělé začátky prvního ročníku, kdy některé projekty připomínaly dětskou stavebnici, neuměle načrtnutou tužkou na papíře," říká porotce Petr Fuchs a pokračuje, "Dnes je však většina projektů dobře počítačově zpracována. Detaily oken VELUX vesměs vhodně použity. Pouze výšky a tvary parapetů byly pro některé středoškoláky těžkým oříškem."

Ing. arch. Jan Melichar doplňuje: "Přihlášené práce jsme posuzovali nejen z hlediska architektonického a dispozičního řešení, ale hlavně z pohledu optimálního použití střešních oken, a to jak ve funkci osvětlení, tak větrání, tepelných ztrát apod. Předložené práce však dokumentovaly, že i při dodržení těchto základních kriterií, může býti architektura objektu diametrálně odlišná. Já sám jsem uvítal, že u některých prací nebyla architektura řešena jako "dům do české krajiny", mající katalogovou stopu, ale tvarově a hmotově velmi erudovaně. Některé práce mají úroveň pro přijetí na vysokou školu bez přijímacích zkoušek."

Porota nakonec udělila první místo originálnímu projektu studenta Michala Tichého ze SPŠ stavební Zlín. "Projekt působí kultivovaně i vesele zároveň. Při citlivém použití konstrukčních detailů a doladění některých interiérových funkcí, by mohl tento dům dosáhnout mimořádných kvalit estetických i technických," píše porota ve svém hodnocení.

Druhé místo získal Jiří Magdálek ze SPŠ stavební v Uherském Hradišti, u jehož projektu porota ocenila odvahu uplatnit biomorfní tvar domu, trochu připomínající ulitu hlemýždě - amonit. Celková kompozice působí klidným až uzavřeným dojmem.

A třetí cenu si rozdělili autoři dvou zcela odlišných projektů. Martin Fabián ze SPŠ stavební z Valašského Meziříčí zaujal porotu svým tradičním pojetím domu, který respektuje sklon střechy vhodný pro krajinu nejen Valašských kopců plných sněhu. "Dům je harmonicky komponován se zahradou. Barevné řešení, jakož i celková kultura grafického projevu přesvědčila porotu, aby tento dům postavila do protikladu se snahami o dnešní modernu," zdůvodňuje porota svůj výběr. Autorem druhého projektu je Martin Šikula ze SPŠ stavební v Brně, který dům pojal ryze moderním způsobem. Jeho standardní řešení současného domu se dnes objevuje v mnoha variantách. Střecha bez přesahů, bez okapů s celoplechovým korpusem působí na první dojem studeně a neosobně. Při bližším seznámení je vidět snaha prosvětlit dům dobře uloženými střešními okny VELUX v kombinaci s fasádními okny. Dům působí vyváženě, dostupně a docela skromně.

Kromě hlavních cen porota také udělila šest zvláštních ocenění.

"Do budoucna bych chtěl doporučit studentům, mým budoucím kolegům architektům - stavitelům domů i chrámů, aby více spoléhali na vlastní rukopis, ruční kresbu - nutnou uměleckou introspekci, která vždy předznamenala dobu. Aby rozpoznali módní trendy od skutečné moderny. Počítače jsou jim pouze dobrými pomocníky, dům však za ně nevymyslí," říká na závěr Petr Fuchs.
7 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Výstava
Jan K
27.07.07 01:22
Re: výstava
VELUX Č.R.
30.07.07 08:28
dotaz na Velux
robert
30.07.07 09:51
Re: střešní okna 60x60
VELUX Č.R.
30.07.07 09:17
zobrazit všechny komentáře

Související články