Sídlo funkční i reprezentativní

Vložil
Tisková zpráva
13.08.2007 17:05
Pod pojmem „administrativní budova“, se spoustě lidí asi vybaví panelový monoblok, který nudí svou obyčejností a nenápaditostí. Nemusí tomu tak být ale vždy. Obvykle záleží na představách investora a schopnostech architekta, zda vznikne běžná hranatá kancelářská budova nebo objekt, v němž se snoubí praktické řešení dispozic s vkusným a do okolního prostředí dobře padnoucím vzhledem. Za takovou budovu můžeme označit i nové sídlo společnosti Tchas v Ostravě.

Sídlo firmy Tchas se nachází na nároží křižovatky ulic 28. října a Kollárova v Ostravě-Mariánských Horách, v místě uvolněném demolicí původního administrativního objektu z přelomu 19. a 20. století. V průběhu roku 2004 proběhla sanace zbytků demolované budovy a zastřešení sklepních prostor tak, aby nedocházelo k erozi podloží staveniště. Samotná výstavba správního objektu byla zahájena v lednu 2006 a po necelém roce prací slavnostně předána k užívání.
    Administrativní budova tvoří dominantu nároží ulic o výšce tří nadzemních podlaží s využitým podkrovím. Blok tohoto objektu s integrovanou občanskou vybaveností vhodně doplňuje uliční frontu v linii původní zástavby. Obslužnost je zajištěna v úrovni terénu z ulice Kollárova, pro přístup do administrativní budovy je vytvořen nárožní vstup do pobočky banky a vstup do schodišťové haly. Schodišťová hala je přístupná také z dvorní části.

Budova z oceli, betonu a skla

Základem objektu je nosná konstrukce z monolitického železobetonu. Krov budovy tvoří ocelové vazníky s příčnými rámy, na něž jsou kotveny dřevěné vaznice a střešní krokve s deskovým bedněním, hydroizolací a krytinou z titanzinkového plechu. Severní straně budovy směrem do Kollárovy ulice vizuálně dominují prosklené stěny s bezpečnostním vrstveným sklem. Architektonické vyznění celé fasády dotvářejí externí dřevěné konstrukce a lamely se zastiňovací funkcí. Celková zastavěná plocha činí 333 m² při obestavěném prostoru 4673 m³.

Možnosti čtyř podlaží

Účel, funkce, provozní a dispoziční řešení objektu vychází z požadavků na jednotlivé druhy provozů a z představ a přání investora stavby. V prvním nadzemním podlaží je navržena expozitura banky, ve druhém až čtvrtém nadzemním podlaží bloku administrativní budovy pak komerční plocha občanské vybavenosti – pronajímatelné kanceláře, mezi třetím a čtvrtým podlažím vertikálně propojené galerií. Pohyb mezi jednotlivými patry usnadňuje osobní výtah ve schodišťovém prostoru.
    „První nadzemní podlaží, expozitura banky, je přístupné hlavním nárožním vstupem, vstupem z ulice Kollárova do prostoru schodiště a rovněž z prostoru vnitrobloku,“ říká Ing. Martin Sedlák, projektový manažer zakázky ze společnosti Technoprojekt a.s. Ostrava. „Prostor expozitury tvoří bankovní hala s pracovišti oddělenými pouze interiérovými prvky, jedním odděleným pracovištěm a specifickými prostory pro banku, jako jsou diskrétní box, počítárna, trezor, místnost pro bankomat apod. Jako zázemí zde slouží šatna, čajová kuchyňka a sociální zařízení pro zaměstnance. V neposlední řadě se v tomto podlaží nachází také plynová kotelna přístupná z prostoru vnitrobloku.“
    Druhé a třetí nadzemní podlaží je pojato jako kancelářské prostory včetně zázemí – technické místnosti, archivu, čajové kuchyňky a sociálního zařízení. Čtvrté nadzemní podlaží tvoří galerii nad třetím podlažím. Najdeme zde recepci, oddělená pracoviště a sociální zařízení.

Světlo a prostor

Třetí a hlavně čtvrté nadzemní podlaží jsou bohatě prosvětlena denním světlem, což zajišťuje 23 střešních oken INTEGRA GGL značky VELUX. „Tato střešní okna jsme zvolili zejména proto, že mají předinstalovány prvky elektrického ovládání včetně komfortního dálkového ovladače a také pro dobrou dostupnost a kompletnost informací o těchto výrobcích,“ konstatují Ing. Sedlák a ing. Monika Svobodová, projektantka stavební části stavby.
    Všechna okna INTEGRA GGL mají elektrické skupinové ovládání podle místností a dešťový senzor pro uzavření oken v případě deště. Elektricky ovládat lze také předokenní rolety umožňující úplné zatemnění. Okna ve schodišťovém prostoru jsou navíc napojena na požární signalizaci, která v případě požáru provede jejich otevření, a tím i odvod nebezpečného kouře, respektive odvětrání prostor.
    V nároží střechy nad recepcí ve čtvrtém podlaží nebylo možné střešní okna osadit kvůli zhuštěným rámům střešní konstrukce. Požadavek architekta na prosvětlení recepce v nejvyšším patře budovy byl nicméně vyřešen velmi elegantně a současně prakticky – čtyřmi světlovody VELUX pro přívod denního světla. Díky tomu je celé podkroví administrativní budovy bohatě prosvětleno a vytváří dojem otevřeného a vzdušného prostoru.

Estetické a funkční prvky lze vhodně spojit i v případě administrativních budov, a přispět tak ke komfortnímu pocitu zaměstnanců a vyšší efektivitě jejich práce i k pozitivnímu rozvoji zástavby v dané lokalitě. Sídlo společnosti Tchas je toho nejlepším dokladem.


> www.velux.cz
> Stránka spol. VELUX v katalogu