Rekonstrukce Starého ředitelství Vítkovic

Ostrava, rekonstrukce, studie 2009, projekt 2009–2010

Vložil
Tisková zpráva
16.10.2014 12:00
XELLA CZ, s.r.o.

Zdeněk Fránek
Fránek Architects

Ing.arch. Zdeněk Fránek
Objekt bude sloužit převážně k účelu administrativy, dále pak pro účely umístění testovacího a předváděcího centra hydraulických strojů.
Křídlo pošty je součástí celého areálu Starého ředitelství Vítkovic a jako takové je jednoznačně urbanisticky definováno.
Řešený objekt je rekonstrukcí, téměř citací původního stavu, je vybaveno architekturou doby svého vzniku v novodobé výstroji. To respektuje i celkové nové řešení povrchů, kdy jsou fasády po zateplení ponechány v klasické omítce. Nově pojaté výplně otvorů jsou přizpůsobeny celkovému řešení. Původní členění oken je zachováno.

Budova starého ředitelství je stavba bez historické hodnoty, ale s řadou historických článků upomínajících její bohatou minulost spjatou s ještě bohatější historií. Objekt ve tvaru písmene F bude opravován postupně, návrh zpracoval však budovu jako celek. Důležité jsou okolní úpravy objektu jejich napojení na terén, řešení celkového parkingu a napojení na osu vítkovický zámeček – plynojem.
Střešní část korunuje vyhlídková restaurace.
Dosud byla zrealizována první část budovy. Vzhledem ke statickému stavu a povaze budovy jako stavebního celku byly pro veškeré nově navržené konstrukce, jako jsou příčky, vyzdívky mezi jednotlivými částmi budovy, izolační zdivo, dozdívky původního zdiva nebo dozdívky kolem oken, použity tvárnice Ytong. Zejména pro své skvělé vlastnosti v oblasti rekonstrukcí, jako jsou nízká hmotnost, snadná opracovatelnost, jednoduchá manipulace a schopnost tepelně izolovat.
0 komentářů
přidat komentář

Související články