Penzion pro seniory z prostorových modulů KOMA

Vložil
Tisková zpráva
29.07.2012 19:30
KOMA MODULAR s.r.o.

Celkové řešení umístění stavby v území
Dům je součástí vznikajícího městského bloku, který má potenciál organizace okolní rozptýlené zástavby.
Vystavění domu na hranici území zároveň vytváří maximální velikost polosoukromé zahrady.

Architektonické řešení stavby
Penzion pro seniory je navrhnut jako pavlačový typ, kdy venkovní komunikace je iniciátorem sociálních interakcí v domě. Každý z 50 bytů má sklepní kóji "po ruce" přímo vedle bytu na pavlači. Tato venkovní chodba je hlavním společenským prostorem - vertikální vesnicí, pro obyvatele domu bez potřeby zvláštních investic.

Všech 50 bytových jednotek je vyzdvihnuto nad úroveň 1. NP. což definuje pocit bezpečí pro venkovní poloveřejný život na fasádě domu. Zdvihnutí všech bytů zároveň umožňuje maximální využití výšky zástavby území na 6 podlaží a tím přímé napojení na okolní domy. Uvolněný prostor mezi veřejnou ulicí a polosoukromou zahradou je využíván v podobě společenské místnosti. Na úrovni terénu pod hmotou bytů jsou umístěné parkovací stání, která nezabírají prostor na pozemku a nejsou ani ekonomickou zátěží v podobě budování podzemního parkingu. Prostor pod hmotou bytů je díky volnému parteru a nosné ocelové konstrukci možné v budoucnu transformovat a doplnit tak služby jako jsou květinářství, kadeřník či lékárna.

Konstrukce, materiály, technologie
Dům je navrhnut systémem modulární výstavby z prostorových prefabrikovaných modulů KOMA MODULAR CONSTRUCTION, kdy 90% stavby probíhá ve výrobně a jen 10% přímo na stavbě. Jedná se o nejrychlejší způsob výstavby vůbec. Hlavní výhodou těchto systémových řešení je suchý proces výstavby, díky němuž může uživatel stavbu ihned po dokončení používat. Modulární výstavba je také řádově o 15-30% levnější než domy z tradičních materiálů. Tato úspora nám dovoluje použít kvalitnější materiály a velkorysý projekt zahrady.

Zahrada
Návrh poloveřejného vnitrobloku se dá shrnout do čtyř hlavních funkčních celků.

Funkce odpočinková
Zastíněný parter s velkým množstvím vegetace, klid, jednotlivé plochy jsou nepravidelně vyvýšené - vertikální rozčlenění prostoru. Jsou zde lavičky stíněné korunami stromů, vhodné podmínky pro čtení, povídání. Niky - výklenky nabízí ve vzrostlé zeleni větší soukromí.

Funkce rehabilitační, smyslová
Aktivní pěstitelské činnosti na vyvýšených záhonech přístupných pro seniory i postižené na invalidním vozíčku. Je tu možné pěstovat bylinky, ovoce, zeleninu.

Funkce sociální
V této části zahrady probíhá společenské dění pro celý dům. Různé spektrum využití, například venkovních koncertů, her, cvičení, divadla, letního kina stravování.

Funkce sportovní a rekondiční
Venkovní sportoviště a fitpark pro seniory včetně petanguového hřiště.Penzion pro seniory
autor: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS, Ing.arch. Ondřej Chybík, Ing.arch. Michal Krištof
autor zahrady: bc. Tomáš Babka, Hana Syrová
vizualizace: miss3.cz
užitková plocha: 3600m²
datum projektu: 2012
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
gratulace
Josef Smola
17.08.12 02:32
zobrazit všechny komentáře