Ostrava hledá developera pro území „Rezidence Stodolní“

Vložil
Tisková zpráva
17.09.2021 14:20

Ostrava chce dodat novou energii a náboj lukrativní čtvrti v jádrovém území města sousedící s historicky cennou budovou bývalých městských jatek a stejnojmennou populární ulicí. Aktuálně vyhlásila záměr prodeje a vyzývá zájemce k podání nabídek. Termín je stanoven do 30. listopadu letošního roku. 

Jedinečná lokalita s galerií v krásné historické budově

Komplex nemovitostí „Rezidence Stodolní“ se nachází v centru Ostravy mezi ulicemi Porážková, Stodolní a Masná a byl postaven v letech 1927-1928. Celková rozloha území činí 3 747 m2. Celou oblast město postupně rekonstruuje a dostavuje s cílem vytvoření nové funkční čtvrti, nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie, multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení.

Soubor nabízených budov a pozemků tak bezprostředně navazuje na lokalitu historických městských jatek, kterou město rekonstruuje pro účely galerie současného umění. Obklopuje jej ulice Masná, jejíž dostavbu směrem k ulici Janáčkova město připravuje na rok 2022, a která bude postupně doplněna o linii bytových domůVýstavbu prvního sedmipodlažního bytového domu město dokončilo v červnu tohoto roku na křížení ulic Janáčkova a Masná. V neposlední řadě nabízený blok rovněž přímo sousedí s ulici Stodolní, jednou z klíčových pěších zón s pestrým společenským vyžitím. Výbornou dopravní dostupnost pak zajišťuje přímá návaznost na páteřní dopravní infrastrukturu města.

Co Ostrava očekává

Město v minulosti nabylo některé nemovitosti v území se záměrem scelit vlastnictví do jedné ucelené plochy, a tím získat možnost určovat jeho budoucí podobu a rozvoj ve vazbě na ostatní zde realizované projekty.

Záměrem města je nyní prodat nemovitosti jako celek za účelem jejich celkové rekonstrukce a případné dostavby s funkcemi, které budou vhodně rozvíjet současné území a zároveň budou reflektovat záměry připravované v místě. Vše v souladu s regulačními podmínkami zpracovanými městský ateliérem MAPPA. Kromě samotných regulačních podmínek, bude klíčová celková smysluplnost záměru a jeho synergie s okolím, které prochází významnou proměnou.

 

Předložte své nabídky

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, jeho vhodnosti z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení a také termín dokončení výstavby. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka.

"Minimální nabídková cena za nemovitosti byla stanovena na úrovni aktuálního znaleckého posudku ve výši 23 638 760 korun, město však předpokládá, že vzhledem k lukrativnosti lokality obdrží nabídky vyšší."

Zájemci musí vzít rovněž na vědomí, že v ploše mezi severozápadní hranicí prodávaného pozemku a historickou budovou jatek je vymezen prostor pro vyústění budoucí pěší a cyklistické lávky spojující území u Městské nemocnice Ostrava přes ulici Místeckou a frýdlantskou dráhu s územím ulic Porážková, Masná, Janáčkova, Pobialova a Stodolní.

Zájemci mají možnost, v případě, že dospějí k názoru, že je to pro jejich řešení vhodné, zaústění této lávky implementovat do svého stavebního záměru a v případě její výstavby se na ní napojit. V takovém případě bude lávka ústit do ulice Masné nebo Stodolní, bude umožňovat nepřetržitý průchod a průjezd pro veřejnost.

Více informací k záměru prodeje „Rezidence Stodolní“:

 

VIZUALIZACE řešeného území jsou POUZE INDIKATIVNÍ. Nemají závazný charakter. Záleží na developerovi, jak k území přistoupí.  Indikativní návrhy jsou dílem pana Ondřeje Sikuly.

0 komentářů
přidat komentář

Související články