Modulární výstavba v době krize

Vložil
Tisková zpráva
22.12.2009 00:05
KOMA MODULAR s.r.o.

Přesto, že modulární výstavba oslavila v loňském roce 50 let, tak stále není chápána v České republice jako důstojný konkurent klasické výstavby. A to i přesto, že se modulární výstavba v některých případech nabízí jako nejvýhodnější řešení, zvlášť v současné nepříznivé ekonomické situaci. Příčina může být buď neznalost nebo podceňování modulární výstavby. Modulární výstavba si získává příznivce hlavně svými nižšími pořizovacími náklady, ale také rychlostí – čímž investor šetří další náklady, protože pořízenou investici může využívat dříve a nepochybně i svojí jedinečnou vlastností a to schopností rozebrání stavby a znovu postavení na novém místě. Budovu tak může investor využít na novém místě nebo ji prodat bez vazby na pozemek. Tyto výhody jsou zachovány při splnění hygienických, tepelných, protipožárních či statických norem.

Některé stavby se přímo nabízejí, aby byly vystavěny z prostorových modulů, jako jsou mateřské školy, školy, sportovní zázemí, kancelářské objekty, hotely, ubytovny, ale i restaurace, domovy pro seniory či startovací byty. Samozřejmě, že pokud chce investor postavit mrakodrap nebo budovu z mramoru, tak nebude uvažovat o modulární výstavbě. Na druhou stranu pokud chce mít investor rychle vystavěnou budovu k podnikání nebo si není jist, s využitím stavby například za deset let, jako tomu může být u mateřských škol nebo škol po babyboomu, tak se modulární výstavba přímo nabízí. A to nehovoříme o finanční úspoře. Investor se také nemusí obávat strohého výrazu jak dokazují přiložené fotografie realizací modulárních staveb. Vše záleží na tom, jak architekt uchopí požadavek investora.
 
Jako dodavatel se stále setkáváme s otázkami typu „Dá se postavit z modulů to či ono?“. Odpověď je jednoduchá. Z modulů se dá postavit cokoli. Zjednodušeně řečeno, budovy se dají stavět buď z prvků jako jsou cihly nebo kvádry, to nazýváme klasickou výstavbou nebo z panelů, kterou nazýváme panelovou výstavbou nebo můžeme postavit budovu z prostorových modulů, takovou výstavbu nazýváme modulární výstavbou. Otázka není jestli se dá z prostorových modulů vybudovat například domov pro seniory, ale otázka je, co investor preferuje. Jestli investor dává přednost hlavně rychlosti, variabilitě a cenové výhodě, tak modulární výstavba je to nejlepší řešení. Jediné omezení, které výstavba z prostorových modulů má, je rozměr modulů a to ani ne tak z důvodu výroby, ale hlavně z důvodu přepravy. Proto se doporučuje maximální světlá výška v modulech 3 metry a maximální půdorysný rozměr modulu 12 x 4 m. Vzhledem k poměru ceny za dopravu a užitné ploše, vychází nejpříhodněji půdorysný rozměr 9 x 3 m. V případech, že neplánujeme časté přemisťování budovy, je výhodnější šířka modulů ne 3 ale 4 m. V takto navržených modulech má projektant větší volnost pro dispoziční řešení daného úkolu. Stavby z prostorových modulů zatím hlavně vyvážíme do vyspělých zemí Evropy a to jak do německy mluvících zemí nebo Beneluxu, tak do severských zemí, ale i do Itálie nebo na Balkán. Nejvzdálenější dodávku na východ jsme uskutečnili do Mongolska, na západ do Mexika, na jih do Iráku a na sever do Grónska.

Už jsme si zvykli na reakci po oznámení, co to ta modulární výstavba je: “Jo to jsou ty buňky nebo Čunkovy kontejnery“. Za tyto reakce se nezlobíme, protože můžeme na ně reagovat. Modulární výstavba se vyvinula ze stejného principu jako byly dříve unimobuňky a později obytné a sanitární kontejnery. Z těchto buněk nebo kontejnerů se také staví stavby jako je zařízení staveniště či jiné stavby dočasného charakteru. Rozdíl je v použitých materiálech a dodržení protipožárních, tepelných a statických norem, které jsou pro stavby trvalého charakteru předepsány. Tento rozdíl by si měl investor hned na počátku uvědomit a nezaměňovat modulární výstavbu s prostými obytnými kontejnery.

 Zapojením architektů pro navrhování modulárních staveb už tyto stavby nepůsobí stroze a zvýšila se také jejich estetická hodnota. Modulární stavby se také více prosazují v dnešní době, kdy investor preferuje úsporu energií, protože modulární stavby díky použitím sendvičových konstrukcí vykazují vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Někteří architekti šli dokonce tak daleko, že navrhli jakési stavební perpetum mobile viz. Zero House. Prostorové moduly se také uplatnily v umění jako například hotel Everland, kdy moduly přes den slouží jako umělecké dílo a přes noc jako hotelový pokoj. Mimo stavby se moduly uplatňují i jako hausbóty nebo byly použity pro dodávku luxusních kabin na lodi Qeen Marry 2. Tyto příklady jen podtrhují širokou škálu využití modulů. Záleží jen na kreativitě architekta.

Podnítil-li ve vás tento článek zájem o modulární výstavbu, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi spolupracujeme s inovativními projektanty a architekty.

KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o.
Říčanská 1180
763 12 Vizovice

Tel.: 577 007 711
e-mail: info@koma-modular-construction.eu
www.koma-modular-construction.eu