JoJo - přestavba podkroví v Kodani

Vložil
Tisková zpráva
29.12.2008 00:05
Projekt:  Komplex budov JoJo
Architekt:  SBS Byfornyelse, Ove Bech Holdesen  a Christina Schulin Zuthen
Město:  Kodaň
Země:  Dánsko
Lokalita a historie
Komplex budov JoJo se nachází v městské části Nørrebro v centru Kodaně. Za název vděčí svému tvaru, z ptačí perspektivy totiž připomíná písmena slova „jojo“ – komplex tvoří dvě polokruhové a dvě kruhové budovy.

Původní neoklasicistický komplex byl navržen a postaven na začátku 20. let minulého století jako součást širšího plánu městské výstavby, jejímž cílem bylo vytvořit levné a relativně moderní byty a alespoň částečně tak uspokojit tehdejší vysokou poptávku po bydlení. Postupem času se stal komplex JoJo největším souborem družstevních bytů s 516 obytnými jednotkami a více než 56 schodišti vedoucími z úrovně ulice.

Koncept
Na začátku roku 2002 se obyvatelé rozhodli zahájit rozsáhlý projekt rekonstrukce komplexu s úmyslem renovovat všechny střešní plochy, které byly již velmi zchátralé. Brzy se však ukázalo, že projekt je skvělou příležitostí přestavět nevyužitý prostor v podkroví a vytvořit zde nové byty s nádherným výhledem na Kodaň. Plány přestavby bylo potřeba následně skloubit s rozpočtem, který byl na rekonstrukci vyčleněn. Rekonstrukce podléhala dohledu orgánů, které jsou zodpovědné za udržení historického charakteru místa a budovy.
Výslednou podobu nové střechy a nových bytů ovlivnily také požadavky místní komunity na uspořádání a velikost střešních oken. Dle architektonického návrhu byly zvoleny sestavy střešních oken VELUX, které jsou seřazeny do tzv. ateliérových sestav.

Cíle a spolupráce
Generálním projektantem stavby bylo designérské studio SBS Byfornyelse, které provádělo také inženýrskou činnost a provádělo autorský a technický dozor při realizaci stavby.

Při plánování hrála mimo jiné důležitou roli skutečnost, že obyvatelé v domě po celou dobu provádění rekonstrukce bydleli. Přestože mohli jako vlastníci komplexu o mnohém rozhodovat sami, některé záležitosti museli řešit přímo s příslušnými městskými orgány, které dohlíží na ochranu historického charakteru a hodnoty staré zástavby v Kodani. Právě na městském úřadu vždy stojí konečné rozhodnutí o tvaru střechy, rozměrech či použitých materiálech. Rané fáze diskusí a setkání s obyvateli domu se zúčastnili i odborníci ze společnosti VELUX, kteří hovořili se stavebníky o problematice denního světla, možnostech střešních oken a navrhli nejvhodnější řešení právě pro jejich stavbu.

Interiér a exteriér
Byty umístěné ve 4. a 5. patře (podkroví) jsou propojeny schodištěm, jež v některých případech vede až do 6. patra. Velikost těchto bytů se díky střešním oknům VELUX, které zajišťují dostatečné prosvětlení denním světlem a přímý kontakt s oblohou, pocitově zdvojnásobila. Jedinou vzpomínkou na původní řešení jsou jednoduché trámové vzpěry tvořící spojení s celou budovou. V části střechy směřující do dvora bylo instalováno veliké ateliérové okno sestavené z šesti střešních oken VELUX. Na straně orientované do ulice byl vybudován vikýř s malým francouzským balkónem.

Materiály
Základním požadavkem obyvatel bylo použití pouze nejkvalitnějších garantovaných materiálů s životností minimálně 20 let. Město zase trvalo na použití červených tašek a zinkového lemování. Vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé si z finančních důvodů nemohli přestavbu střechy na podkroví dovolit nebo necítili potřebu rozšiřovat svůj byt, střecha byla na některých místech na takové budoucí úpravy pouze připravena, tj. byla uzpůsobena struktura budovy a provedeny přípravné práce jako výměna izolace střechy a střešních oken. Nyní zbývá pouze vybudovat schodiště a interiérové úpravy. Tímto postupem byla zachována celková homogenita komplexu a její architektonická krása.

Frank Engelbrecht Jensen