Jakob v Sihl City

Vložil
Tisková zpráva
07.07.2008 00:05
Kovárna 3000

V Sihl City plánovaném curyšským architektem Theo Hotzem mohla společnost Jakob AG realizovat hned několik instalací, které hrají ústřední roli celkového charakteru komplexu. Na tomto projektu se ukazuje, jak řešení od Jakobu na jedné straně podněcují k estetickým inovacím a zároveň nabízejí finanční výhody.

Sihl City v Curychu (Wiedikon) otevřené na jaře 2007 patří se svojí užitnou plochou 100.000 m² k největším a nejmodernějším nákupním a zábavním centrům ve Švýcarsku. Přestavba areálu bývalých curyšských papírových závodů „Zürcher Papierfabrik an der Sihl“ v celkové hodnotě 620 mil. švýcarských franků nabízí svým 20 tis. zákazníků za den širokou nabídku obchodů, restaurací, zábavních a kulturních možností.
Firma Jakob AG se podílela na tomto z  architektonického hlediska pozoruhodném projektu na více místech. Východní fasáda parkovacího domu pro 850 vozů obdržela zelenou fasádu projektovanou Jakob AG. Se svojí výškou 23 metrů a šířkou 25,5 metru patří tato zelená fasáda parkovacího domu v Sihl City ke kategorii zelených fasád, pro které už na základě samotných rozměrů a z toho vyplávajícího zatížení není dostupné žádné standardní řešení. Ve spojení s projektanty od Raderschall-Landschaftsarchitekten, Meilen koncipovala Jakob AG řešení šíté přímo na míru. Do celkového okruhu služeb patřila kromě návrhu a výroby fasády, také montáž na místě provedená zkušenými zaměstnanci firmy. Celková struktura fasády s relativně velkými oky tvořená vertikálními a horizontálními lany o různých průměrech je předsazená o 70 cm od sklem obložené stěny tak, aby nabízela dostatek prostoru pro rostliny, zde především vistárie a podražec velkolistý. Individuálně zhotovené distanční rozpěry jsou ukotveny do nosné konstrukce parkovacího domu a zajišťují bezpečné uchycení lan. Distanční rozpěry rozdělené dle přesně daného rastru jsou s ohledem na vertikální pásový vzor fasády kotvené pokaždé do stropní desky druhého, čtvrtého, šestého a osmého podlaží. To samé platí i pro vertikální lana podpůrné stěny, které byly v tomto směru optimálně přizpůsobeny grafickému vzhledu fasády.


Východní fasáda

Zatímco zelená stěna dělá dojem díky svým rozměrům, představuje překrytí jižní fasády této budovy pomocí nerezového pletiva Webnet do té doby také ojedinělé použití tohoto výrobku, které okouzlí jak z uměleckého, tak i ekonomického hlediska.
Architekt Theo Hotz hledal pro tuto fasádu strukturu s vysokou uměleckou hodnotou, která by co nejméně změnila charakter této jednoduché účelové budovy. Posouzeno z hlediska rozměrů, působí zde Webnet jako tuhá fólie napnutá přes rohy budovy odlité z pohledového betonu. Teprve zblízka je viditelná struktura nerezové sítě s malými oky, která je kotvena vždy na čelní straně volně vyloženého stropního panelu.
Neobyčejný vizuální efekt vzniká také díky použití Webnetu na fasádě uvnitř parkovacího domu. Zde to umožňuje návštěvníkům dalekosáhlý neomezený pohled nenavozující klaustrofobické pocity, které sužují velkou spoustu lidí v parkovacích domech.


Jižní fasáda

Stejným způsobem jako fasády parkovacího domu jsou řešena schodiště, kde Webnet nahrazuje konvenční zábradlí. Webnet se obzvláště osvědčil u zrcadla točitého schodiště. Nosná konstrukce Webnetu je kotvena do betonového stropu, odkud je nerezová síť spuštěna dolů. Pro udržení svého oválného tvaru je pletivo jištěno vertikálně zavěšenými nerezovými lany. Ty jsou vždy kotveny do boční strany schodnic. Výhodou tohoto řešení je i montáž provedená ve velmi krátkém čase.
Architekta při realizaci tohoto řešení fascinovala možnost zabezpečit schodišťové prostory s minimem použitého materiálu bez toho, aniž by byla porušena čistota a transparentnost architektonické struktury.


Kovárna 3000
řešení pro kováře a zámečníky
Nepřívěc 3
50601 Jičín

tel.: 493 57 37 20
fax.: 493 57 37 21
mobil: 777 726 367

www.kovarna3000.cz
www.jakob.ch

Související články