Bílý cement – tam, kde na vzhledu záleží

Vložil
Tisková zpráva
30.09.2013 14:30
Českomoravský cement, a. s.

Barevné betony dávají architektům volnost vyjádření.
 „Bílá byla vždy symbolem dokonalosti, čistoty, jasnosti. Na bílém povrchu se dá nejlépe pochopit hra světla a stínu, ploch a zářezů,“ prohlásil o své práci architekt Richard Meier, jehož stavby představují vrchol v aplikaci bílého pohledového betonu. Jasně bílý beton může vzniknout jedině díky použití speciálního bílého cementu. Ten se stává také základní bází pro tvorbu betonů probarvených, u kterých dává vyniknout jemným pastelovým nebo jasným pestrým barvám. Bílý cement začala v letošním roce na českém trhu nabízet společnost Českomoravský cement, a. s.

Zatímco po stránce chemických a fyzikálních vlastností jsou rozdíly mezi klasickým šedým portlandským cementem a cementem bílým minimální, jsou to právě estetické předpoklady, které jsou hlavním důvodem stále častějšího užívání bílého cementu v architektuře. Z těchto důvodů jsou nejčastějšími oblastmi jeho použití všestranné úpravy povrchů, pohledové betony, všechny druhy prefabrikovaných prvků včetně dlažeb nebo fasádních panelů, městský mobiliář, stejně jako monolitické terazzo nebo štukové omítky.

Bytový komplex 12 Lofts v Praze. Bílý cement zde byl použit pro tvorbu fasádních panelů.
U venkovního použití se jako důvody užití bílého cementu (kromě vyniknutí architektonického záměru) přidávají jeho reflexní vlastnosti a tedy i možnost užití na mostech, v tunelech nebo na obrubnících. Stále častější jsou také vnitřní aplikace bílého či barevného betonu, a to zejména na dekorativní podlahy, pracovní desky kuchyňských linek nebo dokonce na nábytek. Užití bílé i světlých barev betonu v interiéru s sebou potom nese výhody v podobě přirozeného prosvětlení prostor. Díky výběru betonu jako povrchového materiálu odpadá nutnost dalších úprav povrchu. Ten se navíc vyznačuje dlouhodobým trváním, celistvostí, barevnou stálostí, odolností proti opotřebení a nízkými náklady na údržbu.

Užití bílých betonů a betonů probarvených dává architektům do ruky nástroj s neomezenými možnostmi volby barvy i textury. Bílého betonu je dosaženo mícháním bílého cementu s bílým pískem. Použití rozličných druhů hrubého kameniva otevírá možnosti pracovat se strukturou a texturou betonu. Barevné betony vznikají smícháním s různým množstvím barevných pigmentů. Probarvené betony pod značkou COLORCRETE® nabízí přímo na českém trhu skupina Českomoravský beton. Jedná se o betony barvené ve hmotě, vyráběné v betonárnách, od velmi hustých konzistencí po konzistence samozhutnitelné. Při výrobě se vzhledem k vysokým nárokům na pohledovost a barevnou stálost betonových ploch dohlíží na výběr nejlepších složek betonu a pigmentů.

Křivky kostela Dives in Misericordia v Římě od architekta Richarda Meiera vynikají právě díky kráse bílého pohledového betonu.
Společnost Českomoravský cement, a. s., rozšířila stávající širokou škálu nabízených cementů o bílý cement. Ten dováží z cementárny v belgickém Harmignies, kde je pro jeho výrobu použita jako hlavní surovina velmi čistá křída doplněná jílem a kaolínem. Odlišnost výroby bílého cementu potom spočívá v  minimalizaci oxidů (zejména železa a manganu), které dodávají šedou barvu typickou pro klasický portlandský cement. Na český trh dováží Českomoravský cement bílý portlandský cement třídy 52,5 R pytlovaný po 25 kg nebo v autocisternách. Pro další informace pokračujte na www.cmcem.cz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články