Zpráva o přednášce Petra Hurníka ve Zlíně

Zdroj
Zdeněk Chládek
Vložil
Jan Kratochvíl
05.05.2009 00:30
Petr Hurník

Klubová kavárna LOFT 577 se dnes nachází v suterénu někdejšího obchodního a bankovního domu Františka Javorského na třídě T. Bati ve Zlíně, od Miroslava Lorence, významného pražského žáka Jaromíra Krejcara, autora nejvyššího počtu realizací městských domů z období řízené přestavby středu venkovského městečka na obchodní "city" průmyslového města. V předvečer 1. máje jsme zde zažili přednášku absolventa brněnské Fakulty architektury Petra Hurníka, někdejšího pedagoga této školy, dnes působícího na Fakultě Stavební VŠB v Ostravě.
      Urbanismus, jenž je školicím oborem učitele pocházejícího z generace kol "Obecního domu" představuje svým žákům jako organickou, podstatnou součást studia architektury, bez níž není inspirace k vytvoření hodnotné stavby, natož uceleného souboru vůbec myslitelná. Již to o sobě je velký rozdíl oproti pojetí urbanismu z dob propadu jeho teorie na půdě Výzkumného ústavu výstavby a architektury z 60. - 80. let minulého století, kdy bylo plánování města pojímáno jako nutné zlo, změť předpisů, statistiky, estetických dogmat bez výhledu uplatnění tvořivého přístupu, čímž se ostatně mnoha někdejším absolventům jeví dodnes.
      Hurníkovu přednášku uvádí řada diapozitivů celků i detailů významných evropských městských urbánních forem, ilustrujících pět základních přívlastků, hodnot města, aspirujícího na plnění potřeb i citového zaujetí, patriotismu svých obyvatel. Neexistuje totiž důvod pro to, aby obyvatelé postindustriální éry využívající výhod soustředění, kombinace životních příležitostí do měst nemohli současně rozvíjet svůj citový vztah k místu, jenž jak známo výrazně přispívá tvorbě celoživotních postojů, světonázoru, vnitřní svobody jednotlivce. Autor definuje pět základních hodnot městského prostředí: vrstvení - ušpinění - soukromí - atraktivita - těsnost, extrahovaných z osobní zkušenosti, podložených citací zásadních osobností filosofie, sociologie města. Vrstvení chápe jako ohled k dosaženému stavu a vůli k jeho doplnění. Ušpinění jako projevy městského života, plánovací praxe, ostatně jako život sám. Soukromí jako nejvýznamnější potřebu člověka pobývajícího v sídle městského typu. Atraktivitou se rozumí duch místa, který je relativně nezávislý na estetických hodnotách prostředí, souvisí s množstvím příležitostí, jež místo nabízí. Kategorie těsnosti evokuje prostředí sídel oblasti středomoří (klima), nebo středověkých měst hrazených, koncipovaných pro obchod, směnu potravin a řemeslných výrobků v dobách mírových, jako útočiště pro zemědělské zázemí v dobách ohrožení.
      Výklad pokračuje prezentací studentských prací předmětu "Úvodu do urbanismu", vytvořených na téma elementárních městských forem: náměstí - ulice - nábřeží deseti sídel evropského, státního, místního významu s využitím předloženého myšlenkového základu. Tyto příklady, ostatně většina evropských měst všech velikostí, dnes vykazují deficit obyvatelnosti v důsledku katastrofických událostí, politických rozhodnutí, nebo jen veřejně - plánovací neschopnosti, pramenící z nedostatku vzdělání, odstupu, rozhodnosti. Na přesvědčivých kresbách - kolážích defiluje obnova městského prostředí evropských metropolí, státních center i středně velkých měst. Kde jinde než v rámci základního studia se dá pracovat s římskými stavebními formami, nebo na vídeňském Ringu, na Ile de la Cité vedle Notre Dame? "Překvapivě" řeší žáci zcela stejná dilemata v měřítku známého, domácího prostředí.
      Studenti si uvědomují důsledky soudobé mezinárodní urbánní politiky, úlohu zákonného rámce včetně pojetí památkové péče, tlak automobilu a provozní stránky sídla na deformaci prostředí, nezbytnost strukturovaného přístupu, potřeby vzdělání, četby nejen odborné literatury, celoživotního vzdělávání v oboru, tvorby vlastní hodnotové soustavy, význam osobní odpovědnosti, potřebu sebevědomí i pokory. 

      V době, kdy urbanismus jako tradice utváření veřejného prostředí sídel (sídlišť) vlivem diskreditace oboru u nás téměř zanikl, stává se předmětem plebiscitu, nebo hlasovaní místních zastupitelstev -  Hurník se usiluje naučit začínající adepty profese intonovat a zpívat.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vynikající
thierry
07.05.09 10:42
zobrazit všechny komentáře

Související články