Zdeněk Makovský : Le Corbusier - kresba, malba, architektura

Zdroj
FA VUT, Brno
Vložil
Tisková zpráva
21.03.2018 06:50
Brno

Zdeněk Makovský
Makovský & partneři

Ve středu 21. března 2018 od 13:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška sochaře a architekta Zdeňka Makovského, který bude analyzovat kresebný projev Le Corbusiera zejména z pozice prolínání výtvarné kresby a její začlenění do realizovaných budov. Pro Le Corbusiera je neoddělitelné sepjetí jeho myšlení s ruční kresbou.

doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (*1946 Brno) je brněnský sochař a architekt, jehož otcem byl akademický sochař Vincenc Makovský. Po studiu oboru architektury a urbanismus na stavební fakultě VUT v Brně (1964-70) byl  zaměstnán jako projektant v Investprojektu Brno v ateliéru Ing. arch. Františka Kočího (1970-75) a následně provozoval svobodné povolání v oboru výtvarná tvorba (1975-90). Od 1990 působil na Fakultě architektury v Brně, kde byl 1997 habilitován v oboru architektura. Do loňského roku vedl Ústav zobrazování. V současnosti společně se synem Danielem Makovským vede v Brně vlastní architektonickou praxi. Minimalistický ateliér na ulici Minská, kde sídlí jejich kancelář, je zhmotněním celoživotní vášně Zdeňka Makovského pro betonovou směs.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články