VERSUS ARCHITEKTversus Učebnicový dům

Vložil
Jakub Filip Novák
04.06.2007 17:20
Třetího května hostily prostory Českého centra další tématický večer Versus architekt. Cyklus dramaturgicky připravený studiem A1Architects pokračoval tématem Učebnicový dům versus architekt.

Jako podotázka večera byloy hostům předloženo, zda je možné poučit se z vlastních nebo cizích staveb. O své názory k tomuto tématu se přišli podělit ti, kteří toho postavili opravdu hodně. Jejich "zlatá éra" vrcholila v době, o které se dnes již učí na základních školách. Jejich stavby jsou diskutovány jako památky, procházejí rekonstrukcemi a přestavbami.

Kromě několika tuzemských projektů z poslední doby na závěr, se Ivan Ruller podělil i o zkušenost z mezinárodní spolupráce na projektu UNESCO - přestavbě pevnosti na historické muzeum v Tripoli v Lybii. Kromě tohoto projektu pojal svůj příspěvek jako exkurz do krajiny a nesdělitelných zkušeností z Lybijských hor a pouští. Fantastickým sociálním uspořádáním z opevněných skladů analogických době, kdy se u nás stavěly opevněné hrady provedl publikum plynule do některých ze svých cca pěti set starších projektů. Na závěr vyzval architekty k těsnější spolupráci s volnými umělci.

Alena Šrámková se podělila o svůj rozporuplný osobní vztah k domu ČKD na Můstku, který byl vytvořen pro klienta, jenž ho nechtěl a nevěděl, co od něho chtít a čekat. Stavba vzniknuvší na místě zbořeniště, jenž ustoupilo stanici metra, byla podle jejích slov vytvářena s jistým vzdorem a něčím i jakoby natruc. Proto když došlo na rekonstrukci, byla to pro autorku originální zkušenost, kterou se zde může pochlubit málokdo. Nakonec si dnes pochvaluje i změny prosazené jí navzdory, jako například eskalátory v ose nástupu. Dalším z podobných projektů bylo Hlavní nádraží, které taktéž právě prochází rekonstrukcí, a Šrámková jej konzultuje jako jeho spoluautorka. Skrze komentáře k této akci pronikla na povrch potlačená nedůvěra k řešením a vstupům pana architekta Kotase do tohoto architektonického prostoru.

Závěrečná debata a dotazy se protáhly natolik, že musely být uměle přerušeny, aby bylo ještě možné pozvat publikum na závěrečný večer cyklu a sice HISTORIE VERSUS ARCHITEKT, který se odehraje tento čtvrtek 7. června od 19 hodin v Českém Centru Praha v Rytířské ulici. Hosty budou Jakub Cígler, Richard Biegel, Karel Ksandr a Jiří Plos. Budou si povídat o hodnotách v architektuře. Na závěr cyklu chceme totiž hledat odpověď na otázku, podle čeho poznat nejlepší domy, které dnes prohlašujeme za památky a jak s nimi zacházet. Co je to památka a kdo ji pojmenuje? Co s ní máme dělat? Je to titul navždy?
0 komentářů
přidat komentář