Sandra Bartoli & Silvan Linden: Licht Luft Scheisse

Archaeologies of Sustainability

Zdroj
Galerie VI PER
Vložil
Tisková zpráva
21.05.2022 13:30
Přednášky

Praha

Karlín

Otázky ekologie nejsou žádnou novinkou. Před více než sto lety vznikly v reakci na rostoucí industrializaci a urbanizaci koncepční modely a postupy, které i dnes rezonují s našimi současnými představami o udržitelnosti. Tyto přístupy odrážely nejen systematické chápání interakcí mezi člověkem a životním prostředím či mezi přírodou a technologiemi, ale také rostoucí povědomí o modernitě, která sama sebe připravuje o samotné základy života.
Sandra Bartoli a Silvan Linden jsou zakladateli berlínského studia Büros für Konstruktivismus. Spolu s Florianem Wüstem jsou editory knih Licht Luft Scheisse – Archeologie udržitelnosti a Licht Luft Scheisse – Über Natur (adocs Hamburg, 2020). Tyto publikace jsou výsledkem probíhajícího výzkumného projektu zkoumajícího environmentální dějiny architektury. V roce 2019 trojice kurátorsky připravila dvě stejnojmenné výstavy, které se konaly v Berlíně v Muzeu botanické zahrady a v neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK). Projekt byl financován německou spolkovou kulturní nadací a nadací Lotto Stiftung.
Sandra Bartoli je architektka a krajinářská architektka. Ve svém výzkumu se zaměřuje na místa, kde dochází k prolínání přírody a města, jako je Tiergarten v Berlíně, transgresivní příklad místa, které vede k novým definicím a modelům toho, co je „městské“ v rámci výzvy antropocénu. Spolu s Jörgem Stollmannem vydala knihu Tiergarten: Landscape of Transgression (Park Books, 2019). V letech 2017 a 2018 pracovala na svém výzkumném tématu Budoucí přirozená historie města (The City’s Future Natural History) jako hostující profesorka pro vizionářské formy měst na Institutu pro umění a architekturu Akademie výtvarných umění ve Vídni a nyní je řádnou profesorkou na Fakultě architektury Vysoké školy aplikovaných věd v Mnichově.
Silvan Linden je architekt a spoluvydavatel série AG Architekur in Gebrauch (adocs Verlag Hamburg), architektonického zinu, který kancelář začala vydávat v roce 2014 a v němž je „užití“ zkoumáno jako estetická kategorie, která informuje o vývoji a proměnách architektonického prostoru. Linden je spoluautorem knihy La Zona – Index (ngbk Berlin, 2012) a spolu s Arno Brandlhuberem editorem řady architektonických publikací Disko 1–25 (AdBK Nürnberg, 2006–2011). Působil jako hostující profesor na Akademii výtvarných umění v Norimberku, vyučoval také na Technické univerzitě v Berlíně, Greenwich University v Londýně a Technické univerzitě v Braunschweigu.

Cyklus In Focus: Berlin připravil Miroslav Pazdera
Za podpory Státního fondu kultury.
0 komentářů
přidat komentář